สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน 


  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2565  (คลิก)  [update 20.06.2022]
  • ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ : การอบรมหลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ภาคฤดูหนาว ประจำปี ค.ศ. 2023 ของสถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก (คลิกดูรายละเอียด [update 16.06.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 11.01.2022]

  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและอาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ [update 25.10.2021] 

  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์  (คลิกประกาศ)  [update 19.07.2021]