อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุชาติ โสวัณณะ
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสุชาติ โสวัณณะ บิดาของนายสิทธิฤทธิ์ โสวัณณะ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองกลาง เนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 3 วัดไทร ซอยเอกชัย 23 เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพฯ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมทอดผ้าบังสุกุล ณ ฌาปนสถานวัดไทร ด้วย
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ในการนี้ เนติบัณฑิตจำนวน 1,600 คน ได้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย
กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72
นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวแสดงความยินดีกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 จานวน 1,600 คน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องเลขาธิการ-สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติ ดิษฐอานาจ องคมนตรี บรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “หลักการ ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องอาจารย์ผู้บรรยายสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยมีเนติบัณฑิตเข้ารับการอบรมในระบบออนไลน์จานวน 1,600 คน ในการนี้ นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสานักอบรมศึกษากฎหมายฯ ร่วมให้การต้อนรับด้วย
บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” แก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องทางาน พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564
สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันดีงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (ด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์) โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต

 สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

 • แผนกตำราและคำบรรยาย ขยายเวลาการจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 (คลิกดูรายละเอียด / คลิกเข้าสู่ระบบจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 01.06.2021]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 27.05.2021]
 • วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 21.05.2021]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ)  [update 14.05.2021]
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งช่องทางการส่งคืนหนังสือในช่วงห้องสมุดปิดให้บริการสำหรับสมาชิกที่ค้างส่งคืนหนังสือ โดยสมาชิกสามารถคืนหนังสือได้ที่ห้องสมุด ชั้น 3 หรือส่งคืนทางไปรษณีย์ (ยกเว้นค่าปรับถึงวันที่ 30 มิถุนายน 64)  (คลิกดูรายละเอียด [update 13.05.2021]
 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักศึกษางดการเดินทางมาดำเนินการที่เนติบัณฑิตยสภา ขอให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี, ค่าสมัครสอบ, สมัครเรียนภาคค่ำ ด้วยตนเองโดยการเข้าระบบเพื่อขอใบแจ้งชำระเงินที่  https://student.thethaibar.or.th/student/auth  และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Pay@Post), บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ, ชำระผ่าน Application Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และชำระเงินผ่านทางตู้ ATM  (คลิกดูรายละเอียด [update 12.05.2021]

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่ 17 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2564 (คลิก)  [update 06.05.2021]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนวันสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูรายละเอียด) [update 29.04.2021] 

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์  (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 14 สิงหาคม 2564)  (คลิก)   [update 24.04.2021]
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 74 (คลิก)   [update 21.04.2021]  
 • กำหนดการเปิดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  ทั้งนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน (คลิก)   [update 20.04.2021]  
 • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]  
 •  ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816 (คลิกหน้าเพจศูนย์หนังสือฯ)   [update 16.04.2021]  

 • ระกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา อาคารเดิม (บางส่วน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.03.2021]

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา เพิ่มเติม (คลิกดูรายละเอียด [update 05.01.2021]