อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น (คลิกประกาศ) [update 30.07.2021]
 •  ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์  (คลิกประกาศ) [update 19.07.2021]  
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดเวลา 8.30 นาฬิกา และปิดเวลา 17.00 นาฬิกา วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ (คลิก) [update 09.07.2021]
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา) ยื่นใบสมัครและเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2564 (คลิก)  [update 24.06.2021]

 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งช่องทางการส่งคืนหนังสือห้องสมุด  สำหรับสมาชิกห้องสมุดที่ค้างส่งคืนหนังสือสามารถส่งคืนหนังสือด้วยตนเองหรือส่งคืนได้ทางไปรษณีย์  (คลิกดูรายละเอียด) [update 05.07.2021]

 • แผนกตำราและคำบรรยาย ขยายเวลาการจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 (คลิกดูรายละเอียด / คลิกเข้าสู่ระบบจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 01.06.2021]
 • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยายภาคปกติ และภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 27.05.2021]
 • วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 21.05.2021]
 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักศึกษางดการเดินทางมาดำเนินการที่เนติบัณฑิตยสภา ขอให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี, ค่าสมัครสอบ, สมัครเรียนภาคค่ำ ด้วยตนเองโดยการเข้าระบบเพื่อขอใบแจ้งชำระเงินที่  https://student.thethaibar.or.th/student/auth  และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Pay@Post), บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ, ชำระผ่าน Application Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และชำระเงินผ่านทางตู้ ATM  (คลิกดูรายละเอียด [update 12.05.2021]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนวันสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกดูรายละเอียด) [update 29.04.2021] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์  (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 14 สิงหาคม 2564)  (คลิก)   [update 24.04.2021]
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 74 (คลิก)   [update 21.04.2021]  
 • กำหนดการเปิดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  ทั้งนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน (คลิก)   [update 20.04.2021]  
 • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]  
 •  ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816 (คลิกหน้าเพจศูนย์หนังสือฯ)   [update 16.04.2021]  
 • ระกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา อาคารเดิม (บางส่วน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.03.2021]
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา เพิ่มเติม (คลิกดูรายละเอียด [update 05.01.2021]