สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน


  • ประกาศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 (คลิก[update 25.11.2022]
  • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2566 (คลิก)[update  25.11.2022]
  • ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าที่โรงอาหารเนติบัณฑิตยสภา และร้านเครื่องถ่ายเอกสาร เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  (สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกอาคารสถานที่ฯ โทร. 02-887-6801-7 ต่อ 107, 116, 444,  02-887-7036)  [update  25.10.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เปิดให้สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาเข้าใช้สถานที่ภายในอาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 29.08.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 11.01.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและอาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ [update 25.10.2021]