อบรมกฎหมายพิเศษ

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

 • ประกาศคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา วิธีการสอบ และสถานที่สอบ  (คลิกประกาศ[update 01.12.2021] 
 • ประกาศ ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563 (คลิกประกาศ) (หากพบคำนำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล ผิด กรุณาแจ้งที่แผนกประเมินผลเพื่อดำเนินการแก้ไข ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โทร.02-887-6801-7 ต่อ 405, 02-887-6835) [update 01.12.2021] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง การศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ ในระดับชั้นเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ (คลิก)  [update 29.10.2021] 

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและอาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ [update 25.10.2021] 
 • ประกาศส่วนงานประเมินผล เรื่อง กำหนดรับสมัครสอบ ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ)  [update 20.10.2021] 

 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา เรื่อง กำหนดการรับสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิกประกาศ)  / คู่มือการใช้งาน การสมัครเรียน ลงทะเบียนเรียน และสมัครสอบ สำหรับนักศึกษา (คลิก) [update 19.10.2021] 
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 18.10.2021] 

 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดให้จองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  คลิกเข้าสู่ระบบจองหนังสือรวมคำบรรยาย [update 01.10.2021]

 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสารเปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (คลิกเข้าสู่ระบบ)  [update 09.09.2021]

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  (คลิกประกาศ)  [update 20.08.2021]

 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์  (คลิกประกาศ)  [update 19.07.2021]  

 • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]