อบรมกฎหมายพิเศษ


ระบบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาและนิตยสารบทบัณฑิตย์ออนไลน์ (คลิก)   [update 26.04.2021] 
 เปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป   
[update 09.09.2021] 

รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - สารบาญ 
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2562 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2563 ตอน 1 - 7
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2564 ตอน 1 - 2  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร 
 [update 10.11.2021]

 

รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2563 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2564 ตอน 1 - 3  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร 
[update 30.09.2021] 

เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1

 ประกาศ ให้ผู้ที่สั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประเภทแสดงความจำนงว่าจะมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้มารับหนังสือภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันหนังสือออกครบชุด (ตอน 1 - สารบาญ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   [update 26.12.2019] 

   

 แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
โทร. 02-887-6812 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112