จำหน่ายหนังสือ ลดราคาพิเศษ (กดคลิกเพื่อเข้าดูรายการหนังสือ) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา   
[update 04.01.2023] 


 ระบบสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาและนิตยสารบทบัณฑิตย์ออนไลน์ (คลิก)  
 [update 26.04.2021] 
เปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป  
[update 03.07.2023] 
 เปิดสั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ เล่มที่ 79 ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 
[update 04.01.2023] 

รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - สารบาญ 
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2562 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2563 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2564 ตอน 1 - สารบาญ   
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2565 ตอน 1 - สารบาญ 
             ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2566 ตอน 1 - 7   [update 15.11.2023]
สมาชิกประเภทรับด้วยตนเอง สามารถมารับหนังสือได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร และสมาชิกประเภท จัดส่งไปรษณีย์ รอรับหนังสือได้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้  
             

รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2563 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2564 ตอน 1 - 4  

         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2565 ตอน 1 - 4    
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2566 ตอน 1 - 3  [update 09.10.2023]
สมาชิกประเภทรับด้วยตนเอง สามารถมารับหนังสือได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร และสมาชิกประเภทจัดส่งไปรษณีย์ รอรับหนังสือได้ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้                      

เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

 ประกาศ ให้ผู้ที่สั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ประเภทแสดงความจำนงว่าจะมารับหนังสือด้วยตนเอง ให้มารับหนังสือภายในกำหนดไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันหนังสือออกครบชุด (ตอน 1 - สารบาญ) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้สั่งจอง หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิ์   [update 26.12.2019] 

   

 แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
โทร. 02-887-6812 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 105, 112