พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เวลา 14.00 น. ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินร่วมทำบุญได้ที่ บัญชีธนาคารออมสิน สาขาเดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนา บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี “เนติบัณฑิตยสภา (กฐินพระราชทาน ปี 2564)” เลขที่บัญชี 020371768951 สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2887-6810 หรือ 0-2887-6801-7 กด 0