ช่องทางและวิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาคปกติ และภาคค่ำ
ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 76 ปีการศึกษา 2566
 

 
 
 
 
 
การเข้าฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ทั้งภาคปกติและภาคค่ำ

สมัครนักศึกษาใหม่https://admission.thethaibar.or.th/web/admission/index

สมัครภาคค่ำสำหรับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาของสำนักอบรมฯhttps://admission.thethaibar.or.th/web

สมัครภาคค่ำและสมัครสอบรวมถึงลงทะเบียนนักศึกษาเก่าhttps://student.thethaibar.or.th/student/auth
 
วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้สำหรับผู้ที่เข้าเรียนภาคปกติเพียงอย่างเดียว 
     1. ผู้ที่สมัครภาคปกติอย่างเดียวให้เข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานที่ http://203.151.31.15
     2. สร้าง Username และ Password สำหรับใช้ log-in เข้าระบบฟังบรรยายภาคปกติออนไลน์
     3. สำหรับผู้ที่สมัครภาคค่ำ ไม่ต้องเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้นี้ โดยสามารถใช้ Username และ Password ที่ส่งให้ทางอีเมล หลังการชำระค่าสมัครเท่านั้น ใช้เข้าฟังภาคค่ำและภาคปกติได้ทันที

 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารการศึกษา โทร.02-887-6836 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 406