สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย
โทร. 0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106