อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น


ประกาศ

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 

ปิดให้บริการชั่วคราว

เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์

ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


  
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ สอบถามรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816  [update 16.04.2021]  


 ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน  [update 02.06.2021]  


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816