การบรรยายและคำสอนเป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญ พึงปฏิบัติตามจริยธรรมและกฎหมาย ไม่ร่วมมือและสนับสนุนผู้กระทำความผิด เนื่องจากข้อมูลของสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาไม่เป็นปัจจุบัน เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้ามาปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์เนติบัณฑิตยสภา เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา :: สงวนสิทธิ์ในการบรรยายกฎหมายออนไลน์เป็นลิขสิทธิ์ของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ การเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามต้องได้รับอนุญาตจากเนติบัณฑิตยสภาก่อน
 
 
ประกาศ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีกิจกรรมการบรรจุเอกสารและการส่งบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2567 หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือสามารถเข้าระบบการสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ได้ตามปกติ / สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2887-6816 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 111
 
 


ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

เปิดทำการ      วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา  08.30 - 17.00 น.
                     วันเสาร์                  เวลา  09.00 - 15.30 น.

ปิดทำการ   วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์       

    

 

    ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน   [update 15.05.2024] 

  • รายชื่อหนังสือใหม่ (คลิก)   
  • รายชื่อหนังสือที่มีจำหน่ายทั้งหมด (คลิก)  
  • รายชื่อหนังสือของศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)   
  • คำพิพากษาฎีกาและบทบัณฑิตย์ (คลิก)   
  • ปกหนังสือใหม่ (คลิก)  
     

 


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816