อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้นศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา

เปิดให้บริการ  วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08.30 - 17.00 น.
                         วันเสาร์                    เวลา 09.00 - 15.30 น.

ปิดบริการ    : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  เปิดจำหน่ายข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค2 สมัยที่ 73 พร้อมธงคำตอบ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816  [update 16.04.2021]  


 ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน  [update 02.06.2021]  


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816