• ประกาศ ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ-ชำรุดเสียหาย (เก้าอี้เลคเชอร์) จำนวน 270 ตัว (คลิกประกาศ)  [update 27.03.2023]   

  • ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ (คลิกประกาศ)   [update 21.03.2023]