อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

 

  •  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2564  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 30.06.2021]
  •  ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดคำตอบข้อสอบเนติบัณฑิต  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 30.06.2021]