เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 32/2-8 หมู่ที่ 16 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170