เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระพระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานประกอบพิธีเททองหล่อองค์พระ พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา ณ โรงหล่อปฏิมากรรม พุทธปฏิมาพรเลิศ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ มีนายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะอนุกรรมการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดสร้างพระนิรโรคันตราย พระประจำเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมพิธี
     อนึ่ง พระนิรโรคันตราย (จำลอง) พระประจำเนติบัณฑิตยสภา มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 66.66 เซนติเมตร ความสูง 147.50 เซนติเมตร ความกว้างของฐานรองพระ 150 เซนติเมตร เนื้อสำริด มีนาคแปลงเป็นมนุษย์อยู่ 2 ข้าง จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ให้กำเนิดเนติบัณฑิตยสภาและเพื่อเป็นสิริมงคล ยึดเหนี่ยวจิตใจบุคลากรของเนติบัณฑิตยสภาและนักศึกษากฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไป (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี   พร้อมด้วยพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์โทมัส อไควนัส มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมาย การศาล และกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทย ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยพนักงาน        เนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ (คลิก)
นายกเนติบัณฑิตยสภาวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา  ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ราชสกุลรพีพัฒน์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิก)