นายกเนติบัณฑิตยสภาบันทึกเทปเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปเนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 ณ ห้องประธานศาลฎีกา ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน เพื่อให้นักกฎหมายและประชาชนน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2566 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1045
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา และคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประชุมฯ ครั้งที่ 1045 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2    อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ นายสมชาย จุลนิติ์ และนายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
 (คลิก)