เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 17.15 น. นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุลในงานฌาปนกิจศพบิดาของนางสาวอุบลวรรณ ภูพวก เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ณ ฌาปนสถานวัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีพนักงานเนติบัณฑิตยสภาไปร่วมพิธีฯ (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 9.10 น. นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)


เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้รับมอบหมายจากนายกเนติบัณฑิตยสภาให้เป็นผู้แทนนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และคณะ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภามอบหมายให้หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ทรงรับเป็นองค์สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา  ทั้งยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ในการพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต  อีกหลายสมัย (คลิก)