เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 14.15 น. นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองบริการและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมีนายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงาน
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพด้านกฎหมาย เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยมีผู้อำนวยการกองบริการและเจ้าหน้าที่จากส่วนงานบริหารการศึกษา      ร่วมให้การต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดให้มีการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 75 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายทองธาร เหลืองเรืองรอง ปฏิคม นายเอื้อน ขุนแก้ว กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ กรรมการฝ่ายสโมสรและร้านค้า นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายสมชาย จุลนิติ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบปากเปล่าด้วย ทั้งนี้ กรรมการผู้สอบปากเปล่า ผู้เข้าสอบปากเปล่า และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด (คลิก)
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
7 ธันวาคม 2565  

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้และวางพานดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ทรงรับเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีผู้อานวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสนี้ด้วย (คลิก)
พิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางนิษฐา ปัญญาทวีกิจ หัวหน้าส่วนงานการเงิน กองคลัง เนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนางนิษฐา ปัญญาทวีกิจ หัวหน้าส่วนงานการเงิน กองคลังเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณฌาปนสถาน วัดสนามไชยราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย (คลิก)
รับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนงานของเนติบัณฑิตยสภาและสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อรับทราบปัญหาและมอบแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)