พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเอกพงษ์ สารน้อย นายทะเบียนทนายความ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ภายใต้ข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (คลิก)
วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมด้วยนายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายเอกพงษ์ สารน้อย นายทะเบียนทนายความ นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดเนติบัณฑิตยสภา  เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (คลิก)
แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องมหาวชิราวุธ  ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2565
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 (คลิก)
  เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565  นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 ณ วัดภคินีนาถ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ ภริยา นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายอำนาจ พวงชมภู เหรัญญิก นายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายธานี สิงหนาท กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ผู้อำนวยการกองและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมพิธี ซึ่งการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นไปตามข้อปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) รวมยอดจำนวนเงินถวายพระราชกุศล เป็นเงิน 965,790.82 บาท (คลิก)