แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565  นายสมชาย จุลนิติ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแสดงความยินดีกับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา  นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 และนายวิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ รุยาพร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภา วางพวงมาลาและกล่าวถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ (คลิก)
แสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เข้าเยี่ยมคารวะและมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 4 อาคารศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานศาลฎีกา 
(คลิก)