มอบเงินบริจาคและปฏิทินตั้งโต๊ะ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เนติบัณฑิตยสภา พร้อมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 11,500 บาท และมอบปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  เพื่อใช้ในการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ หรือผลิตสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนสอนคนตาบอด (คลิก)