งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2565
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และกล่าวอวยพร
ปีใหม่พร้อมมอบของขวัญให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร
เนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2564
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุน
พัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2  อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564  นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมถวายแจกันดอกไม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564  ายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นำพนักงานเนติบัณฑิตยสภาถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)