รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าสุขภาพจากหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภาในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิก)
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา
มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา (คลิก)
รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมชาย จุลนิติ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คลิก)
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี มารดาของนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลา 1 วัดพระไกรสีห์ (น้อย) ซอยรามคำแหง 23 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วย (คลิก)