อบรมกฎหมายพิเศษ

สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา รับมอบกระเช้าสุขภาพจากหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ ผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในโอกาสที่จะพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งนายกเนติบัณฑิตยสภาในวันที่ 30 กันยายน 2564
มอบเข็มเชิดชูเกียรติและกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา
รับมอบกระเช้าสุขภาพเนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่ง
เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสมชาย จุลนิติ์ เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าสุขภาพแก่นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 เนื่องในโอกาสพ้นจากวาระการดำรงตำแหน่งอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2564
เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนางสุรัติ ช่วงรังษี มารดาของนายศักดา ช่วงรังษี เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต
ในการนี้ นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ด้วย

สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสารเปิดสั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (คลิกเข้าสู่ระบบ [update 09.09.2021]
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดสามพระยาวรวิหาร แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เวลา 14.00 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2887-6810 หรือ 0-2887-6801-7 กด 0   [update 08.09.2021]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง เลื่อนการสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  (คลิกประกาศ) [update 20.08.2021]
 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา เรื่อง ขยายเวลาการสมัครและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  (คลิกประกาศ)  [update 03.08.2021]
 • แผนกตำราและคำบรรยาย ขยายระยะเวลาการจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564  ผ่านระบบออนไลน์ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  โดยสามารถสั่งจองหนังสือรวมคำบรรรยายได้ที่  https://textbook.thethaibar.or.th   [update 03.08.2021]
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง  เปิดให้บริการเฉพาะระบบออนไลน์  (คลิกประกาศ)  [update 19.07.2021]  
 • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เปิดเวลา 8.30 นาฬิกา และปิดเวลา 17.00 นาฬิกา วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ (คลิก)  [update 09.07.2021]
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งช่องทางการส่งคืนหนังสือห้องสมุด  สำหรับสมาชิกห้องสมุดที่ค้างส่งคืนหนังสือสามารถส่งคืนหนังสือด้วยตนเองหรือส่งคืนได้ทางไปรษณีย์  (คลิกดูรายละเอียด)  [update 05.07.2021]
 • วิธีการเข้าฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคปกติ และภาคค่ำ ภาคเรียนที่ 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 (คลิก) [update 21.05.2021]
 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย จึงขอความร่วมมือนักศึกษางดการเดินทางมาดำเนินการที่เนติบัณฑิตยสภา ขอให้นักศึกษาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี, ค่าสมัครสอบ, สมัครเรียนภาคค่ำ ด้วยตนเองโดยการเข้าระบบเพื่อขอใบแจ้งชำระเงินที่  https://student.thethaibar.or.th/student/auth  และสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (Pay@Post), บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ, ชำระผ่าน Application Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร และชำระเงินผ่านทางตู้ ATM  (คลิกดูรายละเอียด [update 12.05.2021]

 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครเรียนภาคค่ำออนไลน์  (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 ถึง 14 สิงหาคม 2564)  (คลิก)   [update 24.04.2021]

 • ประกาศ แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ มีบริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกฯ ทางออนไลน์   https://member.thethaibar.or.th (คลิกเข้าสู่ระบบ)  เพื่อลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านโปรดงดการเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา ตั้งวันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกฯ โทร. 0-2887-6822 หรือ 028876801-7 ต่อ 208   [update 19.04.2021]  

 • ระกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา อาคารเดิม (บางส่วน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.03.2021]
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา เพิ่มเติม (คลิกดูรายละเอียด [update 05.01.2021]