สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาโปรดอ่านที่เนมู "เกี่ยวกับการศึกษา" หรือเมนู สำนักอบรมฯ/ฟังการบรรยาย ที่อยู่ด้านบน


  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด-เสียหาย จำนวน 339 รายการ (คลิก)  [update 16.03.2023]

  •  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 1039 เมื่อวันที่ 18  มกราคม 2566   ได้เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 ข้อ 17 (2) เพื่อให้สมาชิกที่เป็นหญิง แต่งกายแบบสากลนิยม กระโปรง หรือกางเกงขายาว สีขาว กรมท่า ดำ หรือสีอื่นซึ่งเป็นสีเข้มและไม่ฉูดฉาด โดยมีรูปแบบที่เหมาะสม เสื้อสีขาวหรือสีตามกระโปรง หรือกางเกง ขายาว รองเท้าหุ้มส้นสีขาว น้ำตาล หรือดำ เข้าชุดกันกับเครื่องแต่งกาย  ตามที่นายชาตรี  สุวรรณิน  เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา  ในฐานะประธานคณะทำงานร่างปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 เสนอ  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป  [update  04.02.2023]
  • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2566 (คลิก)  [update  25.11.2022]
  • ประชาสัมพันธ์  ร้านค้าที่โรงอาหารเนติบัณฑิตยสภาเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  (สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกอาคารสถานที่ฯ โทร. 02-887-6801-7 ต่อ 107, 116, 444,  02-887-7036)  [update  25.10.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เปิดให้สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาเข้าใช้สถานที่ภายในอาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 29.08.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ)  [update 11.01.2022]
  • ประกาศ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การใช้ห้องประชุมและอาคารสถานศึกษาเนติบัณฑิตยสภา (คลิกประกาศ [update 25.10.2021]