อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง"
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกให้แก่นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
"โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา"
นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2562
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก"
วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ อดีตกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตุลาการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562
"โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓"
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562) ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภากล่าวเปิดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ ๓ (Continuing Education Series for Legal Practitioners No.3) ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562"
"พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562"
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ในการนี้ พระประยูรญาติราชสกุลรพีพัฒน์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมพิธีฯ ด้วย
"ศึกษาดูงาน"
วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้เกี่ยวกับการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 85 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในกระบวนการในทางปฏิบัติ ทั้งยังเป็นการให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในสถานที่จริง ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา
menu studen4  
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งการให้บริการ ดังนี้  [update 19.09.2019]
        - วันศุกร์ที่ 20 และวันพุธที่ 25 - วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  ปิดให้บริการเนื่องจากเนติบัณฑิตยสภามีการรื้อถอนและยกเครื่องปรับอากาศ (คลิกดูรายละเอียด) 
        - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราว (คลิกดูรายละเอียด)
        - วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 
  ปิดบริการเนื่องจากมีการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 72  
           และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา)
  เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (คลิกดูรายละเอียด)
 • แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 02.09.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่สนามสอบเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 09.08.2019] 

 • กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  (คลิกดูรายละเอียด)