ช่องทางการรับฟังการบรรยายความรู้ชั้นเนติบัณฑิต
ภาค 2 สมัยที่ 73 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ ในช่องทางต่างๆ ดังนี้

 
 
ภาคปกติ สามารถรับฟังผ่าน
 • Facebook Live ที่เพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" 
 • หรือคลิกที่ https://www.facebook.com/thaibarofficial/
  และที่ YouTube channel "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
 • หรือคลิกที่ https://www.youtube.com/channel/UC2nAhj_xrJ5fumBJbQpTVng
 • และรับชมย้อนหลัง ผ่านทางเพจ "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์"
  และที่  YouTube channel  "บรรยายเนติบัณฑิตออนไลน์" 
  และที่  http://203.151.85.6/video_normal/
 
ภาคค่ำ (เฉพาะผู้ที่สมัครฟังคำบรรยายภาคค่ำ) สามารถรับฟังผ่าน
 • Facebook Group "บรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ"
  ซึ่งจะต้องตอบคำถามให้ครบเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้ากลุ่ม
  และรับชมย้อนหลัง
  ผ่านทาง Facebook Group "บรรยายเนติบัณฑิต ภาคค่ำ"
  และที่  http://203.151.85.6 
  (จะแจ้ง Password  เพื่อเข้าฟังย้อนหลังให้ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่ 16-22 พ.ย. 2563)

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารการศึกษา โทร.02-887-6836 หรือ 02-887-6801-7 ต่อ 406