Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
สรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายชาตรี สุวรรณิน เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจุดธูปเทียน ถวายพวงมาลัยสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม อันดีงาม ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (ด้านหน้าแผนกประชาสัมพันธ์) โดยมีผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนงาน และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงดำรงฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายสมุดทะเบียนสมาชิกเพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา และฉลองพระองค์ครุยเนติบัณฑิต

 สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา  

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)    [update 09.04.2021]

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบริการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (คลิกดาวน์โหลดประกาศและใบสมัคร)   [update 09.04.2021]

  • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 64 - 31 พ.ค. 64 (คลิกดูรายละเอียด / คลิกเข้าสู่ระบบจองหนังสือรวมคำบรรยาย)   [update 07.04.2021]
  • ระกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ปิดอาคารเนติบัณฑิตยสภา อาคารเดิม (บางส่วน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.03.2021]
  • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาปิดเช็คสต๊อกหนังสือประจำปี ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป  [update 30.03.2021]

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง การเข้า-ออก ภายในบริเวณเนติบัณฑิตยสภา เพิ่มเติม (คลิกดูรายละเอียด [update 05.01.2021]
  • เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) แผนกทะเบียนสมาชิก ให้บริการรับสมัครสมาชิกและขอหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินผ่านธนาคารโดยไม่ต้องเดินทางมาที่เนติบัณฑิตยสภา  (คลิกเข้าสู่ระบบบริการสมาชิก)  [update 04.01.2021]

  • เพจ Facebook เนติบัฑิตสมัยที่ 72  (คลิกติดตามข่าวสาร)
    เพจ Facebook เนติบัณฑิตสมัยที่ 72 จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการเนติบัณฑิตสมัยที่ 72 มีจุดประสงค์หลักในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร กำหนดการ ระเบียบการแต่งตัวในวันอบรมจริยธรรม วันซ้อม วันพระราชทานปริญาบัตร รวมทั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ  [update 16.12.2020]