• สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 106 หรือ 0-2887-6814
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 106 หรือ 0-2887-6814
 • b>ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  b>ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบคัดเลือกผู้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2559 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุน พัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  สอบคัดเลือกผู้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ.2559 ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุน พัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 **กำหนดรับสมัครสอบ ภาค 2 สมัยที่ 69
      - รับสมัครสอบ ที่สำนักอบรมฯ    4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
      - รับสมัครสอบ ทางไปรษณีย์     4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
      - รับสมัครสอบ ทาง Internet     4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
**โดยมีสถานที่สอบ 2 แห่ง ดังนี้
        1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        2. มหาวิทยาลัยสยาม

 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  
[04-01-2560]  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 405 หรือ 0-2887-6835

 คำชี้แจง คำบรรยายวิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูด้านบนเว็บไซต์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ => เอกสารประกอบคำบรรยาย => ภาคเรียนที่ 2  หรือ (คลิกที่นี้)
2. ต้นฉบับเอกสารได้จัดวางไว้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา สามารถไปขอถ่ายสำเนาได้
3. หากนักศึกษาท่านใดมีเอกสารเดิมของภาค 2 สมัยที่ 68 สามารถนำมาใช้ได้

ปิดหน้าต่างนี้