• พระราชทานประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 66 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
  พระราชทานประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 66 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
 • บำเพ็ญกุศล นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ โถงชั้น ๒ อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร
  บำเพ็ญกุศล นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ โถงชั้น ๒ อาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร
 • ถวายสักการะ นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
  ถวายสักการะ นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
 • วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 โดยมีนายสุรพันธ์ ทิมกระจ่าง และนางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาด้วย
  วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 โดยมีนายสุรพันธ์ ทิมกระจ่าง และนางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาด้วย
 • ทูลเกล้าฯ ถวายฐานะสมาชิกกิตมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเนติบัณฑิตยสภาและทอดพระเนตรกิจการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ทูลเกล้าฯ ถวายฐานะสมาชิกกิตมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเนติบัณฑิตยสภาและทอดพระเนตรกิจการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

แผนกทะเบียนสมาชิกฯ ประกาศรายนามสมาชิกวิสามัญ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 5 (1) และข้อ 5 (2)  (คลิก)    [06-08-2557]

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี" ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)    
                 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 
0-2887-6835 คุณรัษฎาพร และ 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์  
   [06-08-2557]

ปิดหน้าต่างนี้