• ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
    ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2557  และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 (ทั้งนี้ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. เปิดบริการห้องสมุดชั่วคราว  โดยห้องสมุดชั่วคราวจะปิดให้บริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)  (คลิก)   [25-09-2557]

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จะปิดทำการเพื่อเช็คสต็อกหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557   และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 //สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2887-6816 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 111   [25-09-2557]

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2557 (คลิกดูรายละเอียด)    [11-09-2557]

แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1/67 ปีการศึกษา 2557  (คลิก)   //สอบถามรายละเอียดโทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405  [10-09-2557]

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี" ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)  (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร และ 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์    [26-08-2557]

ปิดหน้าต่างนี้