• โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ   นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมกฎหมายแก่ทนายความอาสา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์
  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ   นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมกฎหมายแก่ทนายความอาสา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 101 หรือ 0-2887-6810 // คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 101 หรือ 0-2887-6810 // คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรม โทร.0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร, 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์ // โทรสาร.0-2887-6839
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรม โทร.0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร, 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์ // โทรสาร.0-2887-6839
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี" ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)  (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร และ 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์     [26-08-2557]


ครบรอบ 15 ปี ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จัดกิจกรรมพิเศษจำหน่ายหนังสือประมวลกฎหมายอาญาภาค 2 ตอน 1 มาตรา 107 - 295 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมาย จากคำพิพากษาฎีกาของ ศ.ประภาศน์ อวยชัย  // เป็นหนังสือชนิดปกแข็ง จำนวน 1,335 หน้า ลดราคาพิเศษ เหลือเล่มละ 50 บาท  (มีจำนวนจำกัด)  ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2557  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา  โทร. 0-2887-6816 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 111 
 
[25-08-2557]  **คลิกรูปเพื่อดูภาพขนาด**

ปิดหน้าต่างนี้