• พิจารณามาตรฐานการศึกษา นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นายถวัลย์ รุยาพร หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อนุกรรมการฯ และ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร อนุกรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปดูงานการเรียนการสอนการวัดผล อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และสิ่งอื่นๆ ของหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
  พิจารณามาตรฐานการศึกษา นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นายถวัลย์ รุยาพร หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ อนุกรรมการฯ และ ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร อนุกรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปดูงานการเรียนการสอนการวัดผล อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และสิ่งอื่นๆ ของหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560
 • ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตและแนวทางการศึกษาให้สำเร็จแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
  ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตและแนวทางการศึกษาให้สำเร็จแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
 • ประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนกเพื่อแจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างของพนักงาน เนติบัณฑิตยสภาและบัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งใหม่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนก ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเนติบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมด้วย
  ประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการประชุมพนักงานเนติบัณฑิตยสภาระดับผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนกเพื่อแจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างของพนักงาน เนติบัณฑิตยสภาและบัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่งใหม่และรับฟังความคิดเห็นจากผู้อำนวยการกองและหัวหน้าแผนก ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 โดยมีนางเมทินี ชโลธร รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาและประธานคณะอนุกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลของเนติบัณฑิตยสภา ร่วมประชุมด้วย
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 106 หรือ 0-2887-6814
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 106 หรือ 0-2887-6814
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 แผนผัง สนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค2/69 ปีการศึกษา 2559  (คลิก)    [08-03-2560] 

 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ปิดเพื่อเช็คสต็อกหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 และจะเปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม 2560  //สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816

ปิดหน้าต่างนี้