• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย
  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย
 • พิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
  พิธีเปิดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ “กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557
 • ปลายทางชีวิต   เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุจินต์ กิตยารักษ์ บิดานายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมีพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัก กอแสงเรือง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯและนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ไปร่วมพิธี
  ปลายทางชีวิต   เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายสุจินต์ กิตยารักษ์ บิดานายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา ณ ศาลาใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยมีพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายสัก กอแสงเรือง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯและนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ ไปร่วมพิธี
 • ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และ Mr.PHUNTSHO WANGDI อัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยมี Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกาคณะนักกฎหมายแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้บริหารของเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นสักขีพยาน
  ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และ Mr.PHUNTSHO WANGDI อัยการสูงสุด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างเนติบัณฑิตยสภากับศาลยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยมี Mr.DASHO RINZIN GYALTSHEN รองประธานศาลฎีกาคณะนักกฎหมายแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้บริหารของเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นสักขีพยาน
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
  ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ   พลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ปฎิทินการศึกษา ภาค 2 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 (คลิก)    [ 20-11-2557]

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา เปิดให้บริการบริการตั้งวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 (คลิก)    [ 19-11-2557]

เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 ธันวาคม  2557 (คลิก)    [14-11-2557]

ปิดหน้าต่างนี้