• สู่สุคติ เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมารดาของร้อยตำรวจตรีพงษ์ณิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีนายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
  สู่สุคติ เนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมารดาของร้อยตำรวจตรีพงษ์ณิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ศาลา 1 วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีนายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
 • พิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนงานของพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560
 • พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
  พิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความตกลงระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ ห้องรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
 • สังสรรค์ปีใหม่ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
  สังสรรค์ปีใหม่ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ โทร.0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6834

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ห้องสมุดปิดให้บริการในเวลา 15.00 นาฬิกาเนื่องจากมีการฉีดปลวก...ขออภัยในความไม่สะดวก    [แก้ไข 17-01-2560]  

ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อแผนกสอบไล่ สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ โทร. 02-887-6835 (คลิกดูรายชื่อ)    [09-01-2560]  

**กำหนดรับสมัครสอบ ภาค 2 สมัยที่ 69
      - รับสมัครสอบ ที่สำนักอบรมฯ    4 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560
      - รับสมัครสอบ ทางไปรษณีย์     4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
      - รับสมัครสอบ ทาง Internet     4 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2560
**โดยมีสถานที่สอบ 2 แห่ง ดังนี้
        1. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
        2. มหาวิทยาลัยสยาม

 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  
  [04-01-2560]  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 405 หรือ 0-2887-6835

 คำชี้แจง คำบรรยายวิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
1. สามารถดาวน์โหลดได้ที่เมนูด้านบนเว็บไซต์ สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ => เอกสารประกอบคำบรรยาย => ภาคเรียนที่ 2  หรือ (คลิกที่นี้)
2. ต้นฉบับเอกสารได้จัดวางไว้ที่ร้านถ่ายเอกสาร ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา สามารถไปขอถ่ายสำเนาได้
3. หากนักศึกษาท่านใดมีเอกสารเดิมของภาค 2 สมัยที่ 68 สามารถนำมาใช้ได้

ปิดหน้าต่างนี้