• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2887-6833
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2887-6833
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
 • มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
  เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
 • เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
  เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (คลิก)    [update 24-04-2558] 

 เนติบัณฑิตยสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)    [update 20-04-2558] 

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดบรรยายพิเศษ “โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมาย ภาค 1 สมัยที่ 68”  (คลิก)    [update 20-04-2558] 
                 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ”  (คลิก)    [update 20-04-2558] 
                สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ เนติบัณฑิตยสภา // สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 (คลิกดาวน์โหลดกำหนดการ)   [update 09-04-2558]         
              
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 เมษายน 2558  สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ สำหรับนิสิต นักศึกษา ทนายความ ผู้เตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกและทดสอบความรู้ ผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)    [update 3-04-2558] 

ปิดหน้าต่างนี้