• สัมมนาอาจารย์ผู้สอน   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ “พัฒนาการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนาในการพัฒนาการเรียนการสอนในการเรียนระดับเนติบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ ณ ห้อง Emerald เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2558
  สัมมนาอาจารย์ผู้สอน   สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน ในหัวข้อ “พัฒนาการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าสัมมนาในการพัฒนาการเรียนการสอนในการเรียนระดับเนติบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับ ณ ห้อง Emerald เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม 2558
 • พัฒนาการทำงาน   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในหัวข้อ “อยู่เนติบัณฑิตยสภาอย่างไรให้มีความสุข” โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้อง Ruby เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
  พัฒนาการทำงาน   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในหัวข้อ “อยู่เนติบัณฑิตยสภาอย่างไรให้มีความสุข” โดยมีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อให้พนักงานเนติบัณฑิตยสภาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อสร้างเสริมการทำงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้อง Ruby เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร   โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  พิธีมอบประกาศนียบัตร   โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศ โดย นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
  ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา รับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
 • วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันปรีดี ประจำปี 2558   พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการ เนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันปรีดี ประจำปี 2558   พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการ เนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2887-6833
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2887-6833
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
 • มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมาย   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
  เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ บรรยายความรู้การเรียนระดับ เนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อหรือประกอบวิชาชีพ ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
 • เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
  เตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   นางศิริอร มณีสินธุ์ อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้านมัสการ พระโสภณธีรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารเพื่อหารือการเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ ห้องรับรองผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ขอให้ นายชนาวัฒน์  เรียงวิโรจน์กิจ   ***กรุณาติดต่อกลับเจ้าหน้าที่แผนกธุรการ โทร. 0-2887-6833  (คุณกณิศพงศ์) ***   [update 29-05-2558]

 รายชื่อผู้สิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557 (คลิก)  ** เริ่มเรียกนักศึกษาผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า เวลา 07.00 นาฬิกา  *** ห้ามนำอุปกรณ์สื่อสาร เอกสารตำราเรียนขึ้นห้องสอบ ***  [update 25-05-2558]    

 ตารางสอนภาค 1 สมัยที่ 68   (ภาคปกติ)  (คลิก)   [update 25-05-2558]    
 ตารางสอนภาค 1 สมัยที่ 68   (ภาคค่ำ)     (คลิก)  
 [update 25-05-2558]    
 ตารางสอนภาค 1 สมัยที่ 68   (ภาคทบทวน)  (คลิก)  
 [update 25-05-2558]    

 เนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในตำแหน่งต่างๆ  (คลิกประกาศ) //  หรือ เมนูข่าวการสมัครงาน  [update 18-05-2558]

     สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ "โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้" เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ค่าสมัครคนละ 15,000 บาท (สมาชิกเนติบัณฑิตยสภาคนละ 13,000 บาท)  (คลิกดูรายละเอียดและใบสมัคร) สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6836    [update 29-05-2558] 
                      
โครงการความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม มหาวิทยาลัยคิวชู  ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 8 มกราคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาคม (รับสมัครจำนวนจำกัด) (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6836    [update 29-05-2558]      
                     สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดบรรยายพิเศษ “โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมาย ภาค 1 สมัยที่ 68”  (คลิก)    [update 20-04-2558]             
                        สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ “โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ”  (คลิก)     [update 25-05-2558  แก้ไขตารางบรรยาย]                 

ปิดหน้าต่างนี้