• ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๔ อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
  ศึกษาดูงาน นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียน การสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น ๔ อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
 • บำเพ็ญกุศล นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
  บำเพ็ญกุศล นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • ถวายสักการะ นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
  ถวายสักการะ นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
  วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา วางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าอาคารศาลยุติธรรม ถนนราชดำเนินใน เขตพระนคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
 • ส่งเสริมความรู้หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมายMini LL.M. Course โดยความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม และ Chicago-Kent College of Law เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ส่งเสริมความรู้หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมความรู้หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมายMini LL.M. Course โดยความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม และ Chicago-Kent College of Law เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • มอบประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  มอบประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • รับสมัครออนไลน์ www.thethaibar.or.th/speciallaw ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ..สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  รับสมัครออนไลน์ www.thethaibar.or.th/speciallaw ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ..สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษาโทร. 0-2887-6833
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษาโทร. 0-2887-6833
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมโครงการกฎหมายพิเศษ  (คลิก)   //  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406 

ปิดหน้าต่างนี้