• โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ   นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมกฎหมายแก่ทนายความอาสา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์
  โครงการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ   นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมกฎหมายแก่ทนายความอาสา เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 101 หรือ 0-2887-6810 // คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 101 หรือ 0-2887-6810 // คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรม โทร.0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร, 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์ // โทรสาร.0-2887-6839
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้ารับการอบรม โทร.0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร, 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์ // โทรสาร.0-2887-6839
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง  การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2557 (คลิกดูรายละเอียด)    [11-09-2557]

แผนผังแสดงสนามสอบและห้องสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาค 1/67 ปีการศึกษา 2557  (คลิก)   //สอบถามรายละเอียดไโทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405 [10-09-2557]

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จำหน่าย หนังสือรพี 2557 ของคณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 66  "1 ชุด มี 2 เล่ม"   ชุดละ 120 บาท (คลิก)    [10-09-2557]

ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  (คลิก)    [05-09-2557]

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประกาศนียบัตร "กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากล และการดำเนินคดี" ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 - 23 พฤศจิกายน 2557 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)  (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6814 คุณอนิสรา, 0-2887-6834 คุณสุนันทา, 0-2887-6835 คุณรัษฎาพร และ 0-2887-6836 คุณชญากาณฑ์    [26-08-2557]

ปิดหน้าต่างนี้