• การแสดงสาธิตศาลจำลอง   นายสัก กอแสงเรือง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดแสดงสาธิตศาลจำลอง เรื่อง “การพิจารณาคดีใน ศาลแรงงาน” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  การแสดงสาธิตศาลจำลอง   นายสัก กอแสงเรือง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการจัดแสดงสาธิตศาลจำลอง เรื่อง “การพิจารณาคดีใน ศาลแรงงาน” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • กล่าวเปิดการเสวนา   พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “แยกงานสอบสวนคดีอาญาออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ประชาชนได้หรือเสีย ?” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
  กล่าวเปิดการเสวนา   พลตำรวจเอก ดร.ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “แยกงานสอบสวนคดีอาญาออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ประชาชนได้หรือเสีย ?” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
 • ขอความร่วมมือสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 - 934 โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ E-Certificate ที่ Call center : โทร 02–257-7299 สามารถตรวจสอรายชื่อและรายละเอียดได้ (คลิกที่รูป)
  ขอความร่วมมือสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 - 934 โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ E-Certificate ที่ Call center : โทร 02–257-7299 สามารถตรวจสอรายชื่อและรายละเอียดได้ (คลิกที่รูป)
 • เยี่ยมชมการเรียนระดับเนติบัณฑิต   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  เยี่ยมชมการเรียนระดับเนติบัณฑิต   นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
 • ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
  ให้การต้อนรับ   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาสศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ 0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกธุรการ 0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
 • สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ   ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2557 อาจารย์อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ   ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2557 อาจารย์อัครวิทย์ สุมาวงศ์ ประธานคณะทำงานคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เป็นประธานประชุมคณะทำงานฯ ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มอบประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น
  มอบประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง : หลักปฏิบัติสากลและการดำเนินคดี ณ ห้องบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่น
 • ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
  ศึกษาดูงาน   หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอน
 • จากอดีตถึงปัจจุบัน   นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 938 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2457 ณ ห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดย เจ้าพระยาอภัยราชา (ม.ร.ว.ลบ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม
  จากอดีตถึงปัจจุบัน   นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 938 วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในวันที่ 30 ธันวาคม 2457 ณ ห้องเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม โดย เจ้าพระยาอภัยราชา (ม.ร.ว.ลบ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งสภานายกพิเศษ เป็นประธานในที่ประชุม
 • ศึกษาดูงาน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ศึกษาดูงาน   นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้การเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา มอบหนังสือ 100 ปี โรงเรียนกฎหมายและตำรากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิต ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา
  ศึกษาดูงาน  หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในโอกาสศึกษาดูงานการเรียนการสอนระดับเนติบัณฑิตและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 แผนกทะเบียนนักศึกษา ปิดรับทำบัตรนักศึกษาทุกประเภททางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เนื่องจากใกล้วันสอบนักศึกษาอาจจะรับบัตรนักศึกษาไม่ทัน ( เปิดรับอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ) สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 403 หรือ 0-2887-6835    [update 03-03-2558] 

 เปิดแล้ว “ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 และ ครั้งที่ 934 สามารถขอรับบริการทางออนไลน์ได้ที่ www.tidtor.center   ขอความร่วมมือสมาชิกการประชุมครั้งที่ 933 - 934 (สมัครระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึง   23 กรกฎาคม 2557) ที่ยังไม่ได้รับจดหมายเพื่อยืนยันตัวตนในระบบฯ โปรดติดต่อเพื่อขอรับบริการ E-Certificate ที่ Call center : โทร 02–257-7299  หรือทางอีเมล e-cert@inet.co.th  (คลิกดูรายละเอียด)    [update 25-02-2558] 

บทสัมภาษณ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นายสราวุธ เบญจกุลโครงการอบรมส่งเสริมความรู้หลักกฎหมายสากลุและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมาย Mini LL.M. Course โครงการความร่วมมือระหว่างเนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม และ Chicago-Kent College of Law  (คลิก)    [update 20-02-2558]  

ปิดหน้าต่างนี้