• แสดงความยินดี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่นายสัตยา อรุณธารี กรรมการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  แสดงความยินดี นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่นายสัตยา อรุณธารี กรรมการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
 • สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
  สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สอบคัดเลือกผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559
 • อบรมความรู้ทางด้านวิชาการ นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมความรู้ทางวิชาการแก่ทนายความอาสาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
  อบรมความรู้ทางด้านวิชาการ นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมความรู้ทางวิชาการแก่ทนายความอาสาสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในหัวข้อเรื่อง “เตรียมความพร้อมสำหรับกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
 • มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม สมัยที่ 68 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นายรวิน ถกลวิโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ได้ในลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
  มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม สมัยที่ 68 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นายรวิน ถกลวิโรจน์ ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ได้ในลำดับที่ 1 และเกียรตินิยม มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 69 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องสรัสสนันท์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องสรัสสนันท์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 • ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ณ ห้องศรุตา ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ เป็นผู้เปิดการเสวนา
  ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ณ ห้องศรุตา ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ เป็นผู้เปิดการเสวนา
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

         เนื่องด้วย หมายเลขโทรศัพท์กลางของแผนกประชาสัมพันธ์ หมายเลข 0 2887 6801-2, 0 2887 6804-6 ได้ขัดข้อง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับและโอนสายไปยังแผนกต่างๆ ได้  และขณะนี้กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ 
         สำหรับหมายเลข 0 2887 6803 และ  0 2887 6807 ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากท่านต้องการติดต่อกับแผนกต่างๆ ของเนติบัณฑิตยสภา กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์โดยตรง  (คลิกที่นี้ เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์แผนกต่างๆ)  ขออภัยมา ณ ที่นี้  [update 16-05-2559]

 คณะกรรมการเนติบัณฑิต สมัยที่ 68  เรื่อง ขอเชิญเนติบัณฑิตสมัยที่ 68 ทุกท่าน ทั้งภาค 1 และภาค 2 มาขึ้นทะเบียนทำเนียบรุ่นเนติบัณฑิต (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)  // สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-689-7889    [update 20-06-2559]  

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  (คลิก)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406    [update 15-05-2559]

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดบรรยายพิเศษ โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมาย ภาค 1 สมัยที่ 69  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  (จำนวนจำกัด)  (คลิก)   [update  17-05-2559]  

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ.2559 -2563)  ด้วยเนติบัณฑิตยสภาจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยจะส่งบัตรเลือกตั้งให้สามัญสมาชิกในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จะถือสถานะประเภทของสามัญสมาชิก ณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559... (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด)    [update  22-04-2559]  

ปิดหน้าต่างนี้