• กราบทูลรายงานผลการศึกษา   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นำนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รวม 4 คน เฝ้ากราบทูลรายงานผลการศึกษาและกราบทูลลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนทุนฯ ร่วมเฝ้าด้วย ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
  กราบทูลรายงานผลการศึกษา   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานพระวโรกาสให้ นายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายและคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นำนักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย รวม 4 คน เฝ้ากราบทูลรายงานผลการศึกษาและกราบทูลลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา โอกาสนี้ ผู้ปกครองของนักเรียนทุนฯ ร่วมเฝ้าด้วย ณ วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
 • ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
  ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558
 • ถวายสักการะ   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
  ถวายสักการะ   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 • พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 • มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีฯ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ได้รับทุนสงเคราะห์การศึกษา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
  มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีฯ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 แก่ผู้ได้รับทุนสงเคราะห์การศึกษา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
 • บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ ห้องประธานศาลฎีกา ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
  บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558   นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ณ ห้องประธานศาลฎีกา ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
 • รับสมัครออนไลน์ www.thethaibar.or.th/speciallaw ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ..สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  รับสมัครออนไลน์ www.thethaibar.or.th/speciallaw ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ..สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง   นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากเนติบัณฑิตยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
  แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง   นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากเนติบัณฑิตยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 27 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 306
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษาโทร. 0-2887-6833
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษาโทร. 0-2887-6833
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

แผนผังที่นั่งเรียนโครงการทบทวนวิชากฎหมายภาค 1 สมัยที่ 68 และแนวปฏบัติในการเข้าเรียน (คลิก) สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-3636 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406     [update 28-07-2558]

ขอให้ นาย ทวีวัฒน์ ปานจีน ติดต่อแผนกธุรการโดย ด่วน โทร. 0-2887-6833 (ติดต่อคุณกณิศพงศ์)   [update 27-07-2558]

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดกิจกรรมโครงการกฎหมายพิเศษ   (คลิก ดูกิจกรรมโครงการต่างๆ)   

เนื่องในโอกาส "สัปดาห์วันรพี " วันที่ 1 - 9 สิงหาคม 2558
                                 ** แผนกตำราและคำบรรยาย จะจำหน่ายลดราคาหนังสือตำราเรียนพิเศษสุดๆ ในปีก่อนๆ ที่มีการแก้ไขกฎหมายใหม่แล้วในบางส่วน  มีด้วยกันทั้งสิ้น 11 รายการ  (คลิกประกาศ) 
  
                             ** แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร ลดราคาหนังสือคำพิพากษาฎีกาประจำปี 2544 – 2552 ราคาพิเศษ เพียงเล่มละ 30 บาท (คลิกประกาศ)
                         ** ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ลดราคาพิเศษ บทบัณฑิตย์ปี 2532-2550 ราคา เล่มละ 10 บาท และ บทบัณฑิตย์ปี 2551-2556 ลดราคา 30 บาท (คลิกประกาศ)      [update 22-07-2558]

ปิดหน้าต่างนี้