• ลงนามบันทึกข้อตกลงรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
  ลงนามบันทึกข้อตกลงรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าสมัครสอบระหว่างเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์กับบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559
 • บำเพ็ญกุศล นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
  บำเพ็ญกุศล นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 • วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
  วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เนติบัณฑิตยสภา พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 • ถวายสักการะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
  ถวายสักการะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ประกาศ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
             ** ห้องสมุดจะปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่เสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 เนื่องจากมีการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559
             ** ห้องอ่านหนังสือชั่วคราวจะปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 -5 กันยายน 2559 เนื่องจากใช้เป็นสถานที่ในการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559  //สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6830 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 303
  [update 24-08-2559]

 ด้วยธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะมาให้บริการรับชำระเงินให้กับเนติบัณฑิตยสภา นักศึกษาสามารถสมัครนักศึกษาใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาเก่า สมัครสอบ ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 นาฬิกา จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน // สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6836     [update 09-08-2559]


** ประกาศ การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 ( คลิก)  
** ประกาศ พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 68 (คลิก)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836  หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406
 [update 02-08-2559]

ปิดหน้าต่างนี้