• สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2558 ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
  สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับ ทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2558 ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 • กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภาในการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
  กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภาในการจัดทำโครงสร้างตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
 • ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
  ให้การต้อนรับ หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
 • ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
  ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 

  ขยายเวลากำหนดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มีนาคม 2559 (คลิก)    [update 12-02-2559]  

 รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม "โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมายภาค 2 สมัยที่ 68" (คลิก)      [update 05-02-2559]  

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ "โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง"   เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป   (คลิกดูรายละเอียด)     // สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406    [update 21-01-2559]  

แผนกตำราและคำบรรยายจะเปิดรับสมัครจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 (คลิกประกาศและใบจอง)    [ update 27-11-2558]  

ปิดหน้าต่างนี้