• บำเพ็ญกุศล นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
  บำเพ็ญกุศล นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
 • พิธีวางพวงมาลา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
  พิธีวางพวงมาลา นายศิริชัย วัฒนโยธิน อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 • วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
  วางพวงมาลา นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
 • บันทึกเทปถวายพระพร นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวบทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปด้วย
  บันทึกเทปถวายพระพร นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวบทอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ในการนี้ กรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปด้วย
 • อบรมทนายความอาสา นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่ทนายจำเป็นต้องรู้เพื่อการช่วยเหลือประชาชน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
  อบรมทนายความอาสา นายเจษฎา อนุจารี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายใหม่ที่ทนายจำเป็นต้องรู้เพื่อการช่วยเหลือประชาชน” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558
 • ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย
  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานด้วย
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 

 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ปิดทำการ เวลา 12.00 นาฬิกา เนื่องด้วยเจ้าหน้าที่ไปร่วมงานณาปณกิจศพ นางพรนันท์  เกียรติคุณอำไพ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    [update 27-11-2558]

แผนกตำราและคำบรรยายจะเปิดรับสมัครจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 (คลิกประกาศและใบจอง)    [update 27-11-2558]

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดบรรยายพิเศษ "โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมาย ภาค 2 สมัยที่ 68" อย่างเข้มข้น เพียง 10 วัน ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภาแห่งเดียว เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 (คลิกดูรายละเอียด) (รับจำนวนจำกัด)   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6834 และ 0-2887-6836    [update 12-11-2558]

ปิดหน้าต่างนี้