• ศาลยุติธรรมร่วมมือเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายเผยแพร่ 10 ประเทศอาเซียน นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนาย Rajesh C Muttath ผู้บริหารเว็บไซต์ Asean LIC ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลออนไลน์ทางด้านกฎหมายและภาษี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายและภาษีที่ทันสมัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายแก่สาธารณชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น
    ศาลยุติธรรมร่วมมือเว็บไซต์ข้อมูลกฎหมายเผยแพร่ 10 ประเทศอาเซียน นายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนาย Rajesh C Muttath ผู้บริหารเว็บไซต์ Asean LIC ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลออนไลน์ทางด้านกฎหมายและภาษี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือสนับสนุนการประกอบธุรกิจในอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ การให้ข้อมูลแก่ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมายและภาษีที่ทันสมัย รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายแก่สาธารณชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 เลื่อนกำหนดวันรับพระราชทานประกาศนีย์บัตรเนติบัณฑิต การซ้อมใหญ่ และการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 68  (คลิกประกาศ)  //สอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406     [update 17-10-2559]

แผนกทะเบียนสมาชิกและทนายความ เปิดทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30 น. - เวลา 16.30 น. ไม่หยุดพักเที่ยง ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ "สามารถรอรับหนังสือรับรองได้ทันที" /สอบถามรายละเอียด โทร 0-2887-6822  หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 208    [update 12-10-2559]

เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 2 สมัยที่ 69  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ไปจนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106  (คลิกดาวน์โหลดใบจอง)    [update 04-09-2559]

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ หัวข้อ “Possible Revisions in Thailand’s National Tax Laws  to Deal with Transfer Pricing Abuses” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 12.30 นาฬิกา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 5 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรม (อาคารใหม่) เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด  ติดต่อสอบถามรายละเอียดและการสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 0 2887 6836  (คลิกดูรายละเอียด)    [update 10-10-2559]

ประกาศ ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา ปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อช็กสต๊อกหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้    [update 20-09-2559]

ปิดหน้าต่างนี้