Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"การสร้างองค์กรแห่งความสุข" นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพนักงานเนติ-บัณฑิตยสภาในหัวข้อ “Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace Happy Workplace (การสร้างองค์กรแห่งความสุข)” ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
"เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “เทคนิคการบรรยายในชั้นเนติบัณฑิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่นักศึกษา” ณ ห้องมะลิ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561
"วางพานพุ่มเนื่องในวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561"
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภาร่วมวางพานพุ่มอุปกรณ์การเรียนสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
"พัฒนาระบบการเงินการคลังของเนติบัณฑิตยสภาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างเนติบัณฑิตยสภาและธนาคารกรุงไทยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเงินการคลังผ่านนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
menu studen4