สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2561
"เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ"
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการให้ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่ (ภาคต่อ) และกฎหมายล้มละลาย” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
"เปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ"
เปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการเขียนตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต
"แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2"
นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้พิพากษาแก่สมาชิก เนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
menu studen4