อบรมกฎหมายพิเศษ

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พฤ. 20 ธ.ค. 61 08.00 - 11.30 น. การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สัก กอแสงเรือง 13-12-61
ศ. 21 ธ.ค. 61  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61 
จ. 24 ธ.ค. 61 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 21-11-61 
พฤ. 27 ธ.ค. 61 08.00 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) เข็มชัย ชุติวงศ์ 13-12-61
ศ. 28 ธ.ค. 61  08.00 - 09.40 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 18-12-61  
ศ. 28 ธ.ค. 61 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 18-12-61
พฤ. 3 ม.ค. 62 08.00 - 11.30 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) เข็มชัย  ชุติวงศ์ 13-12-61
ศ. 4 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61  
จ. 7 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 21-11-61 
ศ. 11 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 14-11-61  
จ. 14 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
พ. 16 ม.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 03-12-61
ศ. 18 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61  
จ. 21 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
พ. 23 ม.ค. 62 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 03-12-61
ศ. 25 ม.ค. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 14-11-61  
จ. 28 ม.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
ศ. 1 ก.พ. 62  08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 14-11-61
จ. 4 ก.พ. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 21-11-61 
ศ. 8 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 14-11-61
จ. 11 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  21-11-61 
ศ. 15 ก.พ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 21-11-61 
จ. 18 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวาพิทักษ์ 21-11-61 
พ. 20 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 03-12-61
ศ. 22 ก.กพ. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 21-11-61 
จ. 25 ก.พ. 62  12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวาพิทักษ์  21-11-61 
พ. 27 ก.พ. 62 12.30 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 03-12-61
ศ. 1 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 21-11-61 
จ. 4 มี.ค. 62 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 21-11-61 
ศ .8 มี.ค. 62 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล 21-11-61 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อ. 18 ธ.ค. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 19 ธ.ค. 61 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
พฤ. 20 ธ.ค. 61 17.00 - 19.50 น. ล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 14-11-61
ศ. 21 ธ.ค. 61 17.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61 
ส. 22 ธ.ค. 61 08.00 - 11.50 น. พยานหลักฐาน อ.ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ 03-12-61
ส. 22 ธ.ค. 61 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 14-11-61 
อ. 25 ธ.ค. 61 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 26 ธ.ค. 61 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
พฤ. 27 ธ.ค. 61 17.00 - 19.50 น. ล้มละลาย อ.ดร.กนก จุลมนต์ 14-11-61
ศ. 28 ธ.ค. 61  17.00 - 17.50 น. สัมมนา วิ.แพ่ง  อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 14-11-61
ศ. 28 ธ.ค. 61  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
พ. 2 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 4 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
ส. 5 ม.ค. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 14-11-61 
อ. 8 ม.ค.62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 9 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 11 ม.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 18-12-61
ศ. 11 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 12 ม.ค. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 14-11-61 
อ. 15 ม.ค. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 18-12-61
พ. 16 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270  อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 18 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
ส. 19 ม.ค. 62 15.00 - 16.50 น. ว่าความและการถามพยาน อ.นคร พจนวรพงษ์ 14-11-61 
อ. 22 ม.ค. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 23 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 25 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
อ. 29 ม.ค.62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
อ. 29 ม.ค. 62 19.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 14-11-61
พ. 30 ม.ค. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 1 ก.พ. 62 17.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
อ. 5 ก.พ. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 6 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 8 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
ส. 9 ก.พ. 62 08.00 - 11.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 03-12-61
อ. 12 ก.พ. 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 13 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 15 ก.พ. 62 17.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.ชลีรินย์ เภาพัฒนา อมรศักดิ์ 14-11-61
พ. 20 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
ศ. 22 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
อ. 26 ก.พ . 62 17.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
พ. 27 ก.พ. 62 18.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 1 มี.ค. 62 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 14-11-61
อ. 5 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์ 14-11-61 
อ. 5 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 14-11-61 
พ. 6 มี.ค. 62 18.00 - 18.50 น. วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา  มาตรา 253 - มาตรา 270 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 26-11-61
พ. 6 มี.ค. 62 19.00 - 19.50 น. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง อ.ทวี ประจวบลาภ 26-11-61
ศ. 8 มี.ค. 62 17.00 - 17.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา 18-12-61
ศ. 8 มี.ค. 62  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง 14-11-61
         

 

   

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 71
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา.20 ม.ค. 62 12.30 - 16.30 น. พยานหลักฐาน อ.ธานี สิงหนาท 21-11-61
อา.17 ก.พ. 62 12.30 - 14.30 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 มาตรา 157-192 อ.อำนาจ พวงชมภู 21-11-61