เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
พ. 22 พ.ย. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท   15-11-60 
พฤ. 23 พ.ย. 60 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 15-11-60
ศ. 1 ธ.ค. 60 08.00 - 09.40 น. วิ.แพ่ง ภาค 3 ศ.(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ 16-11-60
ศ. 1 ธ.ค. 60 14.20 - 16.00 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.อุดม เฟื่องฟุ้ง 16-11-60
จ. 4 ธ.ค. 60 09.50 - 11.30 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 15-11-60
จ. 4.ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม 15-11-60
พ. 6 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 15-11-60
พฤ. 7 ธ.ค. 60 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 15-11-60
พ. 13 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.นพพร โพธิรังสิยากร 15-11-60
พฤ. 14 ธ.ค. 60  14.20 - 16.00 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.นพพร โพธิรังสิยากร  15-11-60 
จ. 18 ธ.ค. 60  09.50 - 11.30 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม  15-11-60 
จ. 18 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) เรวัต ฉ่ำเฉลิม 15-11-60
จ. 25 ธ.ค. 60 09.50 - 11.30 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 15-11-60
จ. 25 ธ.ค. 60 12.30 - 14.10 น. สัมมนา วิ.อาญา อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง 15-11-60
จ. 8 ม.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  15-11-60 
จ. 15 ม.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์  15-11-60 
จ. 26 ก.พ. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 
จ. 5 มี.ค. 61  12.30 - 14.10 น.  สัมมนา วิ.อาญา  อ.อรรถพล ใหญ่สว่าง  15-11-60 

  

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 ถึงวันจันทร์ที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 17.00 - 17.50 น.
วิชา สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  บรรยายโดย อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์
15-11-60 
จ. 20 พ.ย. 60 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) กุลพล พลวัน 16-11-60 
อ. 21 พ.ย. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3 อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล 15-11-60 
ศ. 24 พ.ย. 60 18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 15-11-60 
ส. 25 พ.ย. 60 08.00 - 11.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 1 อ.ศิริชัย ศิริกุล  15-11-60 
ส. 25 พ.ย. 60  13.00 - 14.50 น.  วิ.อาญา ภาค 3-4  อ.ดร.จิตรฤดี วีระเวสส์  15-11-60 
จ. 27 พ.ย. 60 17.00 - 19.50 น. สัมมนา วิ.อาญา ศ.(พิเศษ) กุลพล พลวัน 16-11-60
อ. 28 พ.ย. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
ศ. 1 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย ไทรโชต  15-11-60 
ส. 2 ธ.ค. 60  08.00 - 11.50 น.  กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน  อ.ชาญณรงค์ ปราณีิจิตต์  15-11-60 
ส. 2 ธ.ค. 60  13.00 - 14.50 น.  วิ.อาญา ภาค 3-4  อ.ดร.จิตรฤดี วีระเวสส์  15-11-60 
จ. 4 ธ.ค. 60 17.00 - 19.50 น. สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ 16-11-60
ศ. 8 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  15-11-60 
อ. 12 ธ.ค. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
ศ. 15 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย ไทรโชต  15-11-60 
อ. 19 ธ.ค. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา   15-11-60
ศ. 22 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์ 15-11-60 
อ. 26 ธ.ค. 60  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
ศ. 29 ธ.ค. 60  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย ไทรโชต  15-11-60 
ศ. 5 ม.ค. 61  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  15-11-60 
อ. 9 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
ศ. 12 ม.ค. 61  18.00 - 19.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.ฉัตรชัย  ไทรโชต  15-11-60 
อ. 16 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
อ. 23 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
อ. 30 ม.ค. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
อ. 6 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
อ. 13 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
อ. 20 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 
อ. 27 ก.พ. 61  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.พงษ์เดช วานิชกิตติกูล  15-11-60 
อ. 6 มี.ค. 61 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา  15-11-60 

  

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคทบทวน)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 70
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
อา. 14 ม.ค. 61 12.30 - 14.30 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 มาตรา 216-225 อ.พนารัตน์ คิดจิตต์ 16-11-60
อา. 4 ก.พ. 61 08.30 - 10.30 น. กฎหมายล้มละลาย มาตรา 1-90 อ.ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์ 16-11-60
อา. 4 มี.ค. 61 14.30 - 16.30 น. พยานหลักฐาน อ.ธานี สิงหนาท 15-11-60
อา. 11 มี.ค. 61 14.30 - 16.30 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 มาตรา 322-367 อ.เอื้อน ขุนแก้ว 15-11-60