สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคปกติ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
จ. 11 ม.ค. 64 14.20 - 16.00 น. วิ.อาญา ภาค 3-4 อ.ธานี สิงหนาท 07-01-64
อ. 12 ม.ค. 64 09.50 - 14.10 น. พยานหลักฐาน ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล 28-12-63
พ. 13 ม.ค. 64 08.00 - 09.40 น. กฎหมายล้มละลาย ศ.(พิเศษ) วิชา มหาคุณ 10-11-63
พ. 13 ม.ค. 64 12.30 - 14.10 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.ชัยยุทธ ศรีจำนงค์ 10-11-63
พฤ. 14 ม.ค. 64 08.00 - 09.40 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 04-01-64
พฤ. 14 ม.ค. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 13-11-63
จ. 18 ม.ค. 64 08.00 - 11.30 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.อโนชา ชีวิตโสภณ 22-12-63
พ. 20 ม.ค. 64 12.30 - 14.10 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 16-12-63
พฤ. 21 ม.ค. 64 08.00 - 09.40 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 ศ.(พิเศษ) ธานิศ เกศวพิทักษ์ 07-01-64
พฤ. 21 ม.ค. 64 14.20 - 16.00 น. กฎหมายล้มละลาย อ.เอื้อน ขุนแก้ว 16-12-63
จ. 25 ม.ค. 64 08.00 - 11.30 น. ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.ถวัลย์ รุยาพร 22-12-63
พฤ. 28 ม.ค. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 13-11-63
พฤ. 4 ก.พ. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 13-11-63
พฤ. 11 ก.พ. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 13-11-63
พฤ. 18 ก.พ. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล 13-11-63
พฤ. 25 ก.พ. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 13-11-63
พฤ. 4 มี.ค. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 13-11-63
พฤ. 11 มี.ค. 64 14.20 - 16.00 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 13-11-63

    ​

 

ตารางสับเปลี่ยนการสอน (ภาคค่ำ)  ภาคเรียนที่ 2 สมัยที่ 73
วัน/เดือน/ปี เวลา วิชา อาจารย์ผู้สอน รับแจ้งเมื่อ
ศ. 8 ม.ค. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง   10-11-63
ส. 9 ม.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล 10-11-63
อ. 12 ม.ค. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์  10-11-63
พ. 13 ม.ค. 64 17.00 - 17.50 น.  สัมมนา วิ.แพ่ง อ.ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ (แทน)  13-01-64
พ. 13 ม.ค. 64 18.00 - 19.50 น. กฎหมายล้มละลาย อ.นีรชา ชูโต 08-01-64
พฤ.14 ม.ค. 64 18.00 - 19.50 น. วิ.แพ่ง ภาค 4 อ.สมพงษ์ เหมวิมล 08-01-64
ศ. 15 ม.ค. 64  18.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศ์กิตติรักษ์ 10-11-63
ส. 16 ม.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ  10-11-63
อ. 19 ม.ค. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2 อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา   10-11-63
ศ. 22 ม.ค.64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง   10-11-63
ส. 23 ม.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล  10-11-63
อ. 26 ม.ค. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3  อ.ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์  10-11-63
ศ. 29 ม.ค. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2  อ.วิวัฒน์ วงศ์กิตติรักษ์  10-11-63
ส. 30 ม.ค. 64  09.00 - 10.20 น.  วิ.แพ่ง ภาค 1  อ.ปีติ นาถะภักดี  10-11-63
ส. 30 ม.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ  10-11-63
อ. 2 ก.พ. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา    10-11-63
ศ. 5 ก.พ. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2   อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง   10-11-63
ส. 6 ก.พ. 64  15.00 - 15.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.เสฎฐา เธียรพิรากุล  10-11-63
ส. 6 ก.พ. 64  16.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ  10-11-63
อ. 9 ก.พ. 64 17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3   อ.ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์  10-11-63
ศ. 12 ก.พ. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2    อ.วิวัฒน์ วงศ์กิตติรักษ์  10-11-63
ส. 13 ก.พ. 64  15.00 - 16.50 น. ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม 14-12-63
อ. 16 ก.พ. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2  อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา    10-11-63
ศ. 19 ก.พ. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2    อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง    10-11-63
ส. 20 ก.พ. 64  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ 14-12-63
อ. 23 ก.พ. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 3    อ.ดร.คมน์ทนงชัย ฉายไพโรจน์  10-11-63
ส. 27 ก.พ. 64  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย    อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ   10-11-63
อ. 2 มี.ค. 64  17.00 - 18.50 น.  วิ.แพ่ง ภาค 2   อ.จรรยา จีระเรืองรัตนา     10-11-63
ศ. 5 มี.ค. 64  18.00 - 19.50 น.  วิ.อาญา ภาค 1-2    อ.วิวัฒน์ วงศ์กิตติรักษ์  10-11-63
ส. 6 มี.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย อ.ดร.วิชญะ เครืองาม  10-11-63
ศ. 12 มี.ค. 64 18.00 - 18.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.วิวัฒน์ วงศกิตติรักษ์  13-01-64
ศ. 12 มี.ค. 64 19.00 - 19.50 น. วิ.อาญา ภาค 1-2 อ.ธนรัตน์ ทั่งทอง     13-01-64
ส. 13 มี.ค. 64  15.00 - 16.50 น.  ว่าความ การถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย  อ.ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ     10-11-63