อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 

นักศึกษาใหม่   การลงทะเบียนเรียน
การเรียนการสอน
  • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 2 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 62  (คลิก)   [update 19.11.2019] 
  • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค2 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ (คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ)  [update 24.10.2019] 
 

ตารางการบรรยาย   

  • ตารางสับเปลี่ยนการสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 (คลิก[update 20.11.2019]   
  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (คลิกดูรายละเอียด)  [update 31.10.2019]    
  • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 ภาคปกติ (คลิก)  [update 28.10.2019]  
  • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 ภาคค่ำ (คลิก)  [update 28.10.2019]  
  • ตารางสอน ภาค 2 สมัยที่ 72 ภาคทบทวน (คลิก)  [update 28.10.2019]
การสอบ    การสำเร็จการศึกษา
  • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 ทุนการศึกษา    ข้อมูลที่น่าสนใจ
  • รายชื่อมหาวิทยาลัยของกลุ่มภาครัฐ - กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเอกชน - กลุ่มสถาบันราชภัฏ - กลุ่มวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สามารถสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปรับปรุงข้อมูล ณ 22 พ.ย. 2562) (คลิก)  [update 22.11.2019] 
  • การจัดอบรมกฎหมายพิเศษต่างๆ 
ระเบียบที่น่ารู้  

Download แบบฟอร์ม