แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
    เวลาทำการ    วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 18.30 น.
                        วันเสาร์                  เวลา 08.30 - 16.30 น.
                       

    ปิดพักเที่ยง    เวลา 12.00 - 13.00 น.
    ปิดทำการ      วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 - 29 กันยายน 2561

>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 (คลิก)   [01.08.2018]
>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2560 (คลิก) 

>> ใบสั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ ประจำปี 2561 (คลิก)   
[28.03.2018]  

>> รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - 9   [17.08.2018]

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [06.08.2018]
 

>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  
  [15.01.2018]      

>> เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1