อบรมกฎหมายพิเศษ

 

เวลาทำการของแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร

           วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 18.30 น.
           วันเสาร์                   เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดพักเที่ยง    เวลา 12.00 - 13.00 น.

ปิดทำการ       วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 มีนาคม 2562 

>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 (คลิก)   [01.08.2018]

>> รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
          ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - 5  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [30.01.2019]
 

>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  
   [26.12.2018]      

>> เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1