แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
    เวลาทำการ    วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 08.30 - 16.30 น.
                       

    ปิดพักเที่ยง    เวลา 12.00 - 13.00 น.
    ปิดทำการ      วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

>> ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2560  (คลิก)    [11.08.2017]
>> ใบสั่งจองนิตยสารบทบัณฑิตย์ ประจำปี 2561 (คลิก)
   
[28.03.2018]

>> รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - 3  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [21.03.2018]

 

>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  
  [15.01.2018]       

>> เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1