อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 


เวลาทำการของแผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร
      
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 5 ตุลาคม 2562


           วันจันทร์ - วันศุกร์     เวลา 08.30 - 18.30 น.
             วันเสาร์                    เวลา 08.30 - 16.30 น.

ปิดพักเที่ยง    เวลา 12.00 - 13.00 น.

ปิดทำการ       วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 

>> ใบสั่งจอง นิตยสารบทบัณฑิตย์ ประจำปี 2562 เล่มที่ 75 ตอนที่ 1 - 4  (เริ่มเปิดให้สั่งจองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)  (คลิก)  [update 25.02.2019]
>> ใบส่ั่งจองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562 (เปิดให้สั่งจองตั้งแต่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562) (คลิก)  [update 13.06.2019] 

>> 
ใบสั่งซื้อหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2561 (คลิก)   
[01.08.2018]

>> รายการหนังสือคำพิพากษาฎีกาที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2552 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2553 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2554 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2555 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2556 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2557 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2558 ตอน 1 - สารบาญ
         ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2559 ตอน 1 - สารบาญ  
          ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2560 ตอน 1 - สารบาญ  

          ** หนังสือคำพิพากษาฎีกาปี 2561 ตอน 1 - 9  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร   [update 30.07.2019]

>> รายการนิตยสารบทบัณฑิตย์ที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่ล่าสุด
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2559 ตอน 1 - 4 
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2560 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2561 ตอน 1 - 4  
         ** นิตยสารบทบัณฑิตย์ ปี 2562 ตอน 1 - 2  ออกแล้ว รับได้ที่แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร  [update 28.06.2019] 
 


>> เข้าเว็บเพจ บทบัณฑิตย์ (คลิก)
       นิตยสารของเนติบัณฑิตยสภาที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นวารสารกลุ่มที่ 1