ศูนย์หนังสือฯ งดการจำหน่ายหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบงานภายในศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ... ขออภัยในความไม่สะดวก

  


 ศูนย์หนังสือฯ ปิดเช็คสต๊อกหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2562 แนะนำหนังสือประจำเดือน