Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

ศูนย์หนังสือฯ งดการจำหน่ายหนังสือทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบงานภายในศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตสภา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ... ขออภัยในความไม่สะดวก

 

เวลาปิด - เปิด ให้บริการของศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 
วันจันทร์ - วันศุกร์          เวลา 08.30 - 17.00 นาฬิกา
วันเสาร์                          เวลา 09.00 - 15.30 นาฬิกา
วันอาทิตย์                     หยุดทำการ

แนะนำหนังสือประจำเดือน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816