สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 

เปิดให้บริการ  : วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา 08.30 - 15.30 น. 

ปิดบริการ  : วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ระบบการสั่งซื้อหนังสือเนติบัณฑิตยสภาออนไลน์ (คลิก)  


แนะนำหนังสือประจำเดือน


 ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภาจำหน่าย เนคไทและผ้าพันคอ 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
โทร. 0-2887-6801-7 ต่อ 111 หรือ 0-2887-6816