สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์จุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 380 - 391 (คลิกดูประกาศ)    [update  22.12.2020]  
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบทั้งภายนอก-ภายในอาคารเนติบัณฑิตยสภา (อาคารหลังเดิม) อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภาและอาคารทางเชื่อม (อาคารหลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคา  (คลิกดูประกาศ)    [update  01.12.2020]