อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สมุดคำตอบข้อสอบเนติบัณฑิต (คลิกดูประกาศ)    [update 11.07.201)
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคารถบรรทุก จำนวน 1 คัน (คลิกดูประกาศ)    [update 01.07.201)
  • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ (คลิกประกาศ)  [update 01.07.201)