สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 ขั้นตอนการเข้าระบบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยายออนไลน์ (คลิก)

  เข้าสู่ระบบการจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค2 สมัยที่ 73 (คลิก)  หรือ  

   

 

สามารถรับหนังสือรวมคำบรรยายได้ทุกวัน
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกตำราและคำบรรยาย โทร.0-2887-6814 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 106