•  ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งเวลาทำการ ดังนี้ 
        -  ในวันเสาร์ที่ 27 ก.ค. 2562 เปิดทำการเวลา 08.30 น. - 15.00 น. (คลิกดูรายละเอียด)  [update 23.07.2019] 
        -  แจ้งปิดทำการในวันที่ 30 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562 เนื่องจากมีการจัดเตรียมสถานที่และมีการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 22.07.2019] 
        -  แจ้งวันปิดทำการในเดือนกรกฎาคม 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 10.07.2019] 


 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  [update 19.07.2019]  
        -  เรื่อง การฝึกซ้อมการรับพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตและพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด) 

        -  เรื่อง งดการบรรยาย (คลิกดูรายละเอียด) 
         -  เรื่อง ปิดทำการ (คลิกดูรายละเอียด)
        -  เรื่อง รายละเอียดที่เนติบัณฑิตควรทราบเกี่ยวกับพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด) 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        -  โครงการอบรมเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายสารบัญญัติ ภาค 1 สมัยที่ 72  
  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 7-8  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง)  วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 14-15  กันยายน 2562 (กลุ่มวิชากฎหมายอาญา)  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
        -  โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง วันอาทิตย์ที่ 18 และ  25 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา และวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 นาฬิกา  (คลิกดูรายละเอียด /คลิกเพื่อสมัคร)  [update 18.07.2019]
        -  โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 3 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 3) หัวข้อ "สูตรสำเร็จและเคล็ดลับในการจัดทำร่างสัญญาภาครัฐตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560" วันศุกร์ที่  9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 15.00 นาฬิกา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.07.2019]
 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 11.07.2019] 
 • รายชื่อนักศึกษาที่ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบประมวลผลยอดชำระเงิน โปรดติดต่อแผนกทะเบียนนักศึกษา (คลิกดูรายละเอียด)  [update 10.07.2019] 
 • ประกาศ นักศึกษาท่านใดที่ชำระเงินลงทะเบียนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียนการศึกษาโดยมีค่าปรับปรากฎขึ้นในใบแจ้งชำระเงิน เนื่องจากเกิดความผิดพลาดของระบบประมวลผลยอดชำระเงิน โปรดติดต่อ คุณ กาณฑ์ (แผนกทะเบียนนักศึกษา) โทร 095-249-9474 เพื่อขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนักศึกษา กรอกแบบฟอร์มขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (คลิกแบบฟอร์มที่นี้) พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. มีข้อสอบถามโปรดติดต่อคุณ กาณฑ์ ตามเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น ...ขออภัยในความไม่สะดวก    [update 02.07.2019] 
 •  ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 ก.ค. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์   [update 24.06.2019]  
 •  แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 13.06.2019] 
 •  ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]
   ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]   
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019]