อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร เปิดให้จองหนังสือคำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2562  ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ส.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 13.06.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิิรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 12.06.2019]   
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562)   [update 10.06.2019]
 • ประกาศคณะอนุกรรมการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน (ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน)  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 06.06.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง ผลการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 71 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 06.06.2019] 
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 ต.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 27.05.2019] 
 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 ต.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด) [update 24.05.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019] 
 • รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสอบแข่งขันฯ)  [update 24.04.2562] 

 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนี้
    - โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันอาทิตย์)
    - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) 

    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ขึ้น กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

  (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836 หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar   [update 06.04.2019]