อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

 • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 (คลิกประกาศ)   [update 16.01.2563]  
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองหลักสูตร “การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง” (คลิกดูรายละเอียด)  [update 26.12.2562]  

 • ฝ่ายต่างประเทศขอแนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ เว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 24.12.2019] 
      - การศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
      - โครงการสัมมนาให้ความรู้ผ่านระบบ Streaming และ Facebook live
      - ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ
      - ศูนย์วิเทศอาเซียน 
      - เอกสารการแปล และ Legal English
      - คลังความรู้ภาษาต่างประเทศ

 • สำนักการต่างประเทศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 16.12.2019] 

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (คลิกดูรายละเอียด)   [update 31.10.2019]    
 • เนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  [update 03.01.2020]    
               * ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาบริจาคโลหิต 09.00-15.00 น.
               * ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลาบริจาคโลหิต 09.00 - 15.00 น.
  โปรดเตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ท่านอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาค หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ หรือเครื่องดืมมีคาเฟอีนและอาคารที่มีไขมันสูง