เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

 

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย
  

เข้าอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และเป็นการเผยแพร่ความเข้าใจและทักษะในการศึกษาวิชากฎหมาย เป็นการแนะแนวทางในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในแขนงต่างๆ
แก่นักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
สมาชิกเนติบัณฑิตยสภา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 

รายละเอียดและกำหนดการตามที่ระบุในโปสเตอร์ (คลิกที่โปสเตอร์เพื่อขยายใหญ่)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)
โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อ
วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

              1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก) 

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก) 

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

[update 27-12-2560]