สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)

 

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดอบรมหลักสูตรพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2561
 

 

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2
เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง
แก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย
รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและ เนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ


อบรม ในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง)


ค่าลงทะเบียนทั้งหลักสูตร 19,500 บาท

** สามารถสมัครเรียนเป็นรายวันได้ วันละ 4,000 บาท (สมัครเรียน 5 วันขึ้นไป
จะได้รับประกาศนีบัตรผ่านการอบรมในหลักสูตร)

สมัครได้ที่  https://thaibar-training.job.thai.com หรือ คลิก

แล้วพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น !!

 สอบถามรายละเอียดที่ 0-2887-6836 
หรือ ที่ https://www.facebook.com/eduservice.thaibar
 


ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

     
            สามารถสมัครได้ที่ 
https://thaibar-training.job.thai.com 
            หรือ https://www.facebook.com/eduservice.thaibar

 
         

 ฟรี...ไฟล์เอกสารและไฟล์เสียง (.mp3)

โครงการอบรมหลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ 
เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ที่ผ่านมา

  • หลักการเรียนและเทคนิคกการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.อาญา)
    อ.คณิตศร์ คงทอง

              1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.อาญา (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 1/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)


             3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.อาญา ช่วงที่ 2/2 (อ.คณิตศร์ คงทอง) (คลิก)  

  

 

  • หลักการเรียนและเทคนิคการเขียนตอบปัญหากฎหมายวิธีสบัญญัติ (วิ.แพ่ง)
    อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด

             1.ดาวน์โหลดเอกสาร วิ.แพ่ง (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)
             2.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 1/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

    

        3.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 2/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)

      

      4.ดาวน์โหลดไฟล์เสียง mp3  วิ.แพ่ง ช่วงที่ 3/3 (อ.พลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด) (คลิก)  

[update 27-12-2560]