Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
> สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ ๓๐
> นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และนายกนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ ๓๐ (30th LAWASIA Annual Conference, 18-21 September, 2017, Tokyo, Japan) ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ภายในแนวความคิด “Big Leap through the Rule of Law” (คลิกรูปเพื่อดูรายละเอียด)
> มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา
> นายจรัส กาญจนขจิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติของเนติบัณฑิตยสภาและกระเช้าผลไม้แก่นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา
> ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
> หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟและร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการซ้อมดับเพลิงจากวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
menu studen4