อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"เปิดการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายฯ รุ่นที่ 2"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูงว่าด้วยกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้รุ่น 2” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนายกมล ธีรเวชพลกุล ผู้พิพากษาศาลฎีกา มาบรรยายในหัวข้อ “ปัญหาและข้อสังเกตในการดำเนินคดีล้มละลาย”
"พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 ณ วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พนักงานเนติบัณฑิตยสภา และผู้อำนวยการเขตตลิ่งชันไปร่วมพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
"ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติในการอบรมและศึกษากฎหมาย"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Zhao Dacheng รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและศึกษากฎหมาย
"การประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 นายสราวุธ เบญจกุล กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และ ดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเข้าร่วมการประชุมประจำปีของสมาคมนักกฎหมายแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก The 31st LAWASIA Annual Conference 2018 New Era for South East Asia ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2561
"เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องมหาวชิราวุธ 6 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561
"แสดงความยินดี"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
"เปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
menu studen4