สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักการกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูงแก่นักกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไปและผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายที่สนใจ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและเนติบัณฑิต และผู้ที่เตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศอบรมในวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์)เวลา 9.00 – 16.00 น. (วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 7 วัน รวม 42 ชั่วโมง) (คลิกดูรายละเอียด)
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"แสดงความยินดี"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย ประธานศาลอุทธรณ์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561
"เปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษขั้นสูง รุ่นที่ 2"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมโครงการหลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
"เลี้ยงส่งเกษียณอายุ"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานจัดงานเลี้ยงส่งและมอบเงินสวัสดิการให้แก่นางภัทรภร กุลศรีสุดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สังกัดศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา และนางสาวฉลองขวัญ บุญเกิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สังกัดแผนกธุรการ ผู้ที่จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกให้แก่นายธนฤกษ์ นิติเศรณี อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เนื่องในโอกาสที่จะพ้นวาระกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 30 กันยายน 2561
"เปิดการอบรมทางด้านวิชาการ"
ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการอบรมทางด้านวิชาการให้ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หัวข้อเรื่อง “การบังคับคดีตามกฎหมายใหม่ (ภาคต่อ) และกฎหมายล้มละลาย” ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
menu studen4