Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"แนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2"
นางสาวปรายฝน เพชรโพธิ์ศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดภูเก็ต (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 7) และนางสาวนภกมล หะวานนท์ ผู้ช่วยผู้พิพากษา (นักเรียนทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย คนที่ 9) บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพผู้พิพากษาแก่สมาชิก เนติบัณฑิตยสภาและผู้ที่สนใจในโครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย รุ่นที่ 2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
"พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
"พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561"
นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่าน ในวันอังคำรที่ 7 สิงkคม 2561
"บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล"
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี โดยมีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปฯ ด้วย
"ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70"
นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกาในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและอาจารย์ผู้บรรยายของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมถ่ายภาพหมู่กับเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 70 ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561
menu studen4