อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจาปี 2562 ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ในการนี้ คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการในจังหวัดสมุทรสงครามร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
"มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง"
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกให้แก่นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
เนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง"
นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2562
"โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา"
menu studen4