อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี"
ท่านชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
"ร่วมแสดงความยินดี"
14 พฤษภาคม 2562 ท่านสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ท่านอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ในโอกาสที่ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการอัยการ ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ 2 ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
"วางพานพุ่มอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์"
11 พฤษภาคม 2562 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มอุปกรณ์กีฬาสักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานปรีดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการนี้ หัวหน้าส่วนงานและพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย
"เพิ่มช่องทางในการรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา"
10 พฤษภาคม 2562 ท่านเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา และนายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาเนติบัณฑิตยสภา เพื่ออำนวยความสะดวกด้านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับนักศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ และพนักงานเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วย
"โครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2"
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้จัดโครงการการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย ครั้งที่ 2 (Continuing Education Series for Legal Practitioners No. 2) หัวข้อ Introduction to Legal English โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Gabrielle L. Goodwin, Maurer School of Law แห่ง Indiana University มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าฟังบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
"พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560"
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย-แห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 903 คน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่เนติบัณฑิตใหม่ได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติตนและประกอบวิชาชีพต่อไป
menu studen4  
 • แผนกหนังสือคำพิพากษาฎีกาและวารสาร แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. - 5 ต.ค. 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 24.05.2019]
 • โครงการเผยแพร่การบรรยายกฎหมายฯ ภาคค่ำ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2562)  [update 10.05.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 (คลิก) [update 15.05.2019] 
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 14.05.2019]
 • รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 สมัยที่ 72 ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้ (คลิก)  [update 29.04.2019]
 • ตารางการบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิก ภาคปกติ/ภาคค่ำ/ภาคทบทวน)  [update 29.04.2019]
 • การจัดประชุม 14th Annual Bar LeadersConference, 22-23 May 2019 โดยเนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ (IBA) (คลิก)  [update 25.04.2019]
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 1 สมัยที่ 72 ปีการศึกษา 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 25.04.2019] 
 • รับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสอบแข่งขันฯ)  [update 24.04.2562] 

 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ประเภทสนับสนุนภารกิจ ระดับปฏิบัติงาน  [update 22.04.2019]
      - ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (คลิกดูรายละเอียด) 
      - ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (คลิกดูรายละเอียด) 

 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งปิดบริการตั้งแต่วันที่ 4 - 26 พฤษภาคม 2562 (คลิกดูรายละเอียด)  [update 22.04.2019]
 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครทุนสงเคราะห์การศึกษาของเนติบัณฑิตยสภาและทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิกดูประกาศฯ/ใบสมัครทุนสงเคราะห์การศึกษา/ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)  [update 22.04.2019]
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ ดังนี้
    - โครงการอบรมประกาศนียบัตรชั้นสูง ว่าด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 30 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันอาทิตย์)
    - โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายขั้นต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์) 

    - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 1 สมัยที่ 72 ขึ้น กลุ่มวิชากฎหมายอาญา ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562  กลุ่มวิชากฎหมายแพ่ง ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2562

  (คลิกดูรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดที่ 0 2887 6836 หรือที่  https://www.facebook.com/eduservice.thaibar   [update 06.04.2019]  


 • แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย  ภาค 1  สมัยที่ 72  ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไป (คลิกดูรายละเอียด/ใบสั่งจองหนังสือรวมคำบรรยาย)  [update 04.03.2019]   

 • ประกาศแผนกทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาที่มาติดต่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา, ค่าสมัครสอบ ที่เนติบัณฑิตยสภา สามารถชำระได้ที่รถ mobile ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 28.12.2018]