อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคการศึกษา 2562 ได้มีการวางแผนและเตรียมตัวในการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2562
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563
ศึกษาดูงาน
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้ในการศึกษาระดับชั้นเนติบัณฑิตแก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำนวน 33 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในวันที่ 9 ม.ค. 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกฎหมายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสถานที่จริง
menu studen4  
 • ประกาศ คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 (คลิกประกาศ)   [update 16.01.2563]  
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองหลักสูตร “การกระทำทางปกครองและความรับผิดทางปกครอง” (คลิกดูรายละเอียด)  [update 26.12.2562]  

 • ฝ่ายต่างประเทศขอแนะนำเว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและการศึกษาต่อ เว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม  (คลิกดูรายละเอียด)   [update 24.12.2019] 
      - การศึกษาต่อต่างประเทศ (ปริญญาเอกและปริญญาโท)
      - โครงการสัมมนาให้ความรู้ผ่านระบบ Streaming และ Facebook live
      - ล่ามอิสระภาษาต่างประเทศ
      - ศูนย์วิเทศอาเซียน 
      - เอกสารการแปล และ Legal English
      - คลังความรู้ภาษาต่างประเทศ

 • สำนักการต่างประเทศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป) (คลิกดูรายละเอียด)  [update 16.12.2019] 

 • ประกาศสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง งดการบรรยาย (คลิกดูรายละเอียด)   [update 31.10.2019]    
 • เนติบัณฑิตยสภา ขอเชิญเจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทุกท่านร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา  [update 03.01.2020]    
               * ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลาบริจาคโลหิต 09.00-15.00 น.
               * ครั้งที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลาบริจาคโลหิต 09.00 - 15.00 น.
  โปรดเตรียมร่างกายให้พร้อม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ท่านอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาค หลีกเลี่ยง ชา กาแฟ หรือเครื่องดืมมีคาเฟอีนและอาคารที่มีไขมันสูง