Black Ribbon

เข้าใช้ระบบ(นักศึกษาเก่า)

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
> สู่สุคติ
> เนติบัณฑิตยสภาเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางเพ็ญแข ประทีปะจิตติ มารดานายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เนติบัณฑิตยสภา โดยมีนายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ในการนี้ มีคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาหลายท่านไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมฯ ดังกล่าวด้วย
> เปิดการอบรมทางวิชาการ
> ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมทางวิชาการแก่ทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการบังคับคดีตามกฎหมายใหม่” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 และวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
> อำลาอาลัย
> ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ได้วางพวงมาลัยถวายสักการะ ณ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการและพ้นจากตำแหน่งเลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ในการนี้ได้กล่าวอำลาและให้โอวาท พร้อมทั้งรับมอบช่อดอกไม้และพวงมาลัยจากผู้อำนวยการกองทั้ง 3 กอง และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาแต่ละแผนกด้วย
> สัมมนาประจำปี LAWASIA Conference ครั้งที่ ๓๐
> นายสราวุธ เบญจกุล อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ และดร.กนก จุลมนต์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา เข้าร่วมการสัมมนาของสมาคมนักกฎหมายแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกประจำปี ครั้งที่ 30 ณ มหานครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2560 (คลิกรูปเพื่อดูรายละเอียด)
> มอบเข็มเนติบัณฑิตยสภา
> นายจรัส กาญจนขจิต เป็นตัวแทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา มอบเข็มเชิดชูเกียรติของเนติบัณฑิตยสภาและกระเช้าผลไม้แก่นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ร้อยตำรวจตรีพงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 และหม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ในฐานะบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภา
menu studen4