อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง"
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายเข็มชัย ชุติวงศ์ อดีตอุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 2 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
"มอบเข็มเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่ง"
วันที่ 18 กันยายน 2562 นายจรัส กาญจนขจิต กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้แทนคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภามอบของที่ระลึกให้แก่นายชีพ จุลมนต์ นายกเนติบัณฑิตยสภา และมอบเข็มเชิดชูเกียรติพร้อมของที่ระลึกให้แก่นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่เนติบัณฑิตยสภาด้วย
"โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา"
นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ในฐานะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนและกระชับความสัมพันธ์ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10 – 17 กันยายน 2562
menu studen4  
 • กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ ภาค 2 สมัยที่ 72 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 22.10.2019] 
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง วันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 (คลิกดูรายละเอียด)   [update 18.10.2019]
 • ประกาศเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ตำแหน่งงานดังนี้   [update 17.10.2019]

        - ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
        - ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ประเภทสนับสนุนภารกิจ) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 
        - ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (ประเภทบริการทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา  (คลิกดูรายละเอียด) 


 • การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคอร์แนล เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 (รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนทางวิชาการฯ /สรุปเนื้อหาการบรรยาย  [update 04.10.2019]
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดอบรมโครงการกฎหมายพิเศษ ดังนี้
        โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและกฎหมายมหาชน โดยให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักการแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้จริง (คลิกดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัคร [update 10.10.2019] 
        - โครงการอบรมเตรียมความพร้อมความรู้สำหรับการศึกษาในระดับเนติบัณฑิต ภาค 2 สมัยที่ 72 เพื่อให้นักศึกษาทราบหลักและวิธีการศึกษากฎหมายในกลุ่มกฎหมายวิธีสบัญญัติ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการตอบปัญหากฎหมายในระดับเนติบัณฑิต (คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)  [update 27.09.2019] 
        - โครงการหลักกฎหมายสากล รุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ หลักกฎหมายสากลและภาษาอังกฤษแก่นักกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย และเตรียมความพร้อมบุคคลที่จะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกวิชากฎหมายทั้งในและต่างประเทศ  ระยะเวลาการอบรม (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) ระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤศจิกายน 2562 และ 1 ธันวาคม 2562 (ยกเว้นวันเสาร์ที่ 9 และวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562) (คลิกดูรายละเอียดและสมัครอบรม)  [update 26.09.2019] 

 • ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จะปิดเช็คสต๊อกหนังสือ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2562  [update 24.09.2019] 
 • ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา แจ้งการให้บริการ ดังนี้  [update 19.09.2019]
        - วันเสาร์ที่ 14 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ปิดบริการห้องอ่านหนังสือชั่วคราว (คลิกดูรายละเอียด)
        -
  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา) เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ปิดบริการวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (คลิกดูรายละเอียด)
 • กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562  (คลิกดูรายละเอียด)