การเรียนระบบทางไกล

อบรมกฎหมายพิเศษ

Line@ เนติบัณฑิตยสภา


semenaxcaps.com

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย
นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา
ว่าที่พันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ส.ช.น.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการและบรรยายเรื่อง “วิถีใหม่ของทนายความอาสา” ให้กับทนายความอาสาและผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายตามโครงการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการทนายความอาสา ส.ช.น. หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมใหม่ของทนายความอาสา” ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
แถลงข่าวความคืบหน้าคดี ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตฯ
แถลงข่าวความคืบหน้าคดีนางสาวพรทิพย์ จันทรัตน์ และเด็กหญิงภัทรา แก้วผ่อง (น้องบีม) บุตรสาว กรณีถูกโกงเงินค่าชดเชย ณ ห้องมหาวชิราวุธ 7 ชั้น 2 อาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีทนายความผู้ว่าคดี นางสาวพรทิพย์ จันทรัตน์ และเด็กหญิงภัทรา แก้วผ่อง (น้องบีม) ร่วมแถลงข่าวด้วย
บันทึกเทปกล่าวคำปราศรัยของนายกเนติบัณฑิตยสภาเนื่องในวันรพี ประจำปี 2563
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ในฐานะนายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปรายการพิเศษการกล่าวคำปราศรัยของนายกเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “องค์บิดาแห่งกฎหมายไทย” โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้บันทึกเทปฯ ให้
สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภาร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายสมชาย จุลนิติ์ กรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย
บันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.40 น. นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ นายกเนติบัณฑิตยสภา พร้อมคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและผู้อำนวยการกองร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
menu studen4