อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม"
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
"สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
"ศึกษาดูงาน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “วิธีการศึกษาในชั้นเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายฯ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาชีพกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
"ประมวลภาพพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ บริเวณหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561
menu studen4