อบรมกฎหมายพิเศษ

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
"รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่"
นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ พร้อมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และกองบรรณาธิการจุลสารข่าวเนติบัณฑิตยสภารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ในการนี้ นายสัตยา อรุณธารี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ได้เรียนเชิญนายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันฯ ด้วย
"สอบสัมภาษณ์ผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี 2561"
ศาสตราจารย์(พิเศษ) อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ เป็นประธานในการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมมหาวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
"ศึกษาดูงาน"
หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายเรื่อง “การศึกษาในระดับเนติบัณฑิต” แก่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพนักกฎหมายและเสริมโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ฯ แก่นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562
"วางพวงมาลาถวายราชสักการะ"
ผศ.ดร.ศรีพัชรา สิทธิกำจร ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562
"งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายอรรถพล ใหญ่สว่าง รองเลขาธิการ เนติบัณฑิตยสภา นายเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ บรรณารักษ์ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายอำนาจ พวงชมภู อนุกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ฯ ด้วย
"พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562"
นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 19 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
"มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม"
มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม นางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่พนักงานเนติบัณฑิตยสภาที่ผ่านการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีของเนติบัณฑิตยสภา รุ่นที่ 1 จำนวน 19 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561
"สอบปากเปล่า ครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561"
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา คนที่ 1 พร้อมด้วยนางเมทินี ชโลธร เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา นายถวัลย์ รุยาพร นายทะเบียนทนายความ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และนายศักดา ช่วงรังษี รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบปากเปล่าครั้งที่ 1 สมัยที่ 71 ปีการศึกษา 2561
menu studen4