• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2887-6810
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-2887-6810
 • ทูลเกล้าฯ ถวายฐานะสมาชิกกิตมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเนติบัณฑิตยสภาและทอดพระเนตรกิจการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  ทูลเกล้าฯ ถวายฐานะสมาชิกกิตมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา เจ้าหญิงโซนัม เดเชน วังชุก พระกนิษฐาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเนติบัณฑิตยสภาและทอดพระเนตรกิจการของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • เปิดการอบรม นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  เปิดการอบรม นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • หลักธรรมสำหรับเนติบัณฑิต พระราชพุทธิมุนี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักธรรมสำหรับเนติบัณฑิต” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  หลักธรรมสำหรับเนติบัณฑิต พระราชพุทธิมุนี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “หลักธรรมสำหรับเนติบัณฑิต” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ “บทบาทของนักกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • พิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  พิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิต นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเข็มเนติบัณฑิตแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • มอบทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร ดร.นันทนา ยูนิพันธุ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล ผู้สอบเนติบัณฑิตได้เป็นที่ 1 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  มอบทุนทายาทเจ้าพระยามหิธร ดร.นันทนา ยูนิพันธุ์ ทายาทเจ้าพระยามหิธร มอบเงินรางวัลจากเงินกองทุนทายาทเจ้าพระยามหิธรแก่นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล ผู้สอบเนติบัณฑิตได้เป็นที่ 1 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • จริยธรรมของนักกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้แทนประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้แทนอัยการสูงสุด และนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ร่วมอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมของนักกฎหมาย” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
  จริยธรรมของนักกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษ ไพโรจน์ วายุภาพ ผู้แทนประธานศาลฎีกา ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ ผู้แทนอัยการสูงสุด และนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ร่วมอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมของนักกฎหมาย” ในการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา
 • พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2557 นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2557 นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 • มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2557 นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีฯ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ผู้ได้รับทุนสงเคราะห์การศึกษา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
  มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2557 นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีฯ มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 แก่ผู้ได้รับทุนสงเคราะห์การศึกษา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 • ฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พลตำรวจเอก ดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 66 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ได้ในลำดับที่ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต”
  มอบหนังสือให้แก่เนติบัณฑิตที่สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 สมัยที่ 66 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เชิญ นางสาวอัญชลี วานิจจะกูล ผู้สอบเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ได้ในลำดับที่ 1 มาบรรยายให้นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 67 ฟังในหัวข้อ “การเรียนและการตอบข้อสอบเนติบัณฑิต”
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6811, 0-2887-6801-7 ต่อ 104, 108
 • สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร. 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา 0-2887-6833, 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา 0-2887-6833, 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกธุรการ โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ผลการคัดเลือกทนายความอาสา สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)   [28-07-2557]

 ขอเชิญ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ ร่วมงานสัปดาห์ “วันรพี” ประจำปี 2557 ชมนิทรรศการ การจำหน่ายหนังสือกฎหมายราคาถูก ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ โทร. 0-2887-6810    [28-07-2557]

ขอเชิญนักศึกษา ผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวรโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา 2557 และวันรพี 7 สิงหาคม 2557 กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 15.00 นาฬิกา บริเวณ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ 0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 404 (คลิกประกาศ)   [24-07-2557]

 การอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมทดแทน แจ้งเนติบัณฑิต สมัยที่ 66 ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาคจริยธรรมเนติบัณฑิตในวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2557 จะต้องเข้ารับการอบรมทดแทนในวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 นาฬิกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกสอบไล่ 0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405 (คลิกดาวน์โหลดประกาศ)   [24-07-2557]

ปิดหน้าต่างนี้