• อัญเชิญพระรูป นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประดิษฐาน ณ แท่นอนุสาวรีย์หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีราชสกุลรพีพัฒน์และกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
  อัญเชิญพระรูป นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประดิษฐาน ณ แท่นอนุสาวรีย์หน้าอาคารสถานศึกษาและฝึกอบรมเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 โดยมีราชสกุลรพีพัฒน์และกรรมการเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
 • ไว้อาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมกันยืนไว้อาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ อาจารย์ วีระชาติ เอี่ยมประไพ ผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญา มาตรา 1-58 , 107-208 ณ ห้องบรรยาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
  ไว้อาลัย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา และนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาร่วมกันยืนไว้อาลัยในการถึงแก่อนิจกรรมของ อาจารย์ วีระชาติ เอี่ยมประไพ ผู้บรรยายวิชากฎหมายอาญา มาตรา 1-58 , 107-208 ณ ห้องบรรยาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 • บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ ห้องนายกเนติบัณฑิตยสภา ชั้น ๒ อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
  บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา บันทึกเทปคำปราศรัยเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ณ ห้องนายกเนติบัณฑิตยสภา ชั้น ๒ อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 • มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
  มอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา ประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 • พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
  พิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปี 2559 นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและมอบทุนสงเคราะห์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 • ถวายสักการะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครูของนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
  ถวายสักการะ นายวีระพล ตั้งสุวรรณ นายกเนติบัณฑิตยสภา วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีไหว้ครูของนักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 • สู่สุคติ นายชีพ จุลมนต์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายวีระชาติ เอี่ยมประไพ ณ ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฯ
  สู่สุคติ นายชีพ จุลมนต์ กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายวีระชาติ เอี่ยมประไพ ณ ศาลา 7 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 โดยมีนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมพิธีฯ
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

การประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เกี่ยวกับการขอรับรายชื่อและที่อยู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2559 
           สามัญสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง (เป็นสามัญสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี)
ท่านใด ประสงค์จะได้รายชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องขอรับแผ่นซีดีรายชื่อและที่อยู่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละประเภท (ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ บุคคลอื่น) ได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาครั้งนี้เท่านั้น โดยจะไม่นำแผ่นซีดีไปทำซ้ำเป็นอันขาด และเสียค่าใช้จ่ายในราคาแผ่นละ 200 บาท
           สามัญสมาชิกดังกล่าวข้างต้น จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองพร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในกรณีจำเป็น หากให้ผู้อื่นมายื่นคำร้องต้องมีหนังสือมอบอำนาจ โดยต้องมีเอกสารดังกล่าวข้างต้นของสามัญสมาชิกดังกล่าว และของผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ทั้งนี้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
           สามัญสมาชิกดังกล่าวประเภทใด มีสิทธิขอรายชื่อและที่อยู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเฉพาะประเภทนั้นๆ เท่านั้น จะขอรายชื่อและที่อยู่ของสามัญสมาชิกประเภทอื่นๆ ไม่ได้  (คลิกดาวน์โหลดคำร้องขอซีดีรายชื่อ)  // สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกทะเบียนสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6822 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 208     [update 07-07-2559]

  กำหนดการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรและอบรมหลักสูตรจริยธรรมเนติบัณฑิต สมัยที่ 68 (คลิกดาวน์โหลด) / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406     [update 04-07-2559]

ปิดหน้าต่างนี้