• ศึกษาดูงานห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา นางสุจิตรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับ Miss Latsamy sisamut หัวหน้าแผนกแผนการและการร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสศึกษาดูงานในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการและหัวหน้าแผนกร่วมให้การต้อนรับ
  ศึกษาดูงานห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา นางสุจิตรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับ Miss Latsamy sisamut หัวหน้าแผนกแผนการและการร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสศึกษาดูงานในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการและหัวหน้าแผนกร่วมให้การต้อนรับ
 • เปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำหลักสูตรการอบรมกฎหมายปกครอง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  เปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำหลักสูตรการอบรมกฎหมายปกครอง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ Professor Charles Irish ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่ง University of Wisconsin-Madison เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยายกรมหลวง-ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ Professor Charles Irish ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่ง University of Wisconsin-Madison เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยายกรมหลวง-ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สืบสานประเพณีสงกรานต์ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
  สืบสานประเพณีสงกรานต์ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรพลตำรวจเอกดรุณ โสตถิพันธุ์ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
 • ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับของที่ระลึกจากตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
  ให้การต้อนรับ นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา รับของที่ระลึกจากตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
 • บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิต นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในโอกาสศึกษาดูงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
  บรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิต นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ รองเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา บรรยายความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลในโอกาสศึกษาดูงานของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559
 • ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
  ศึกษาดูงาน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ในการเรียนเนติบัณฑิตคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในโอกาสศึกษาดูงานที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
 • เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
  เยี่ยมชมการเรียนการสอน หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ ร่วมถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพในโอกาสเยี่ยมชมการเรียนการสอนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 ( คลิกดาวน์โหลด)  เอกสารประกอบคำบรรยาย โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา // สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร. 0-2887-6836 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 406    [update 25-03-2559]  

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ.2559 -2563)  ด้วยเนติบัณฑิตยสภาจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยจะส่งบัตรเลือกตั้งให้สามัญสมาชิกในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จะถือสถานะประเภทของสามัญสมาชิก ณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559... (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด)    [update  22-04-2559]  

 กำหนดดูสมุดคำตอบ ภาค 2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เริ่มเวลา 13.00 น. (วันเดียวเท่านั้น) ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องไว้แล้ว //สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405 (คลิก)     [update  20-04-2559]  

แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  (คลิกดาวน์โหลดใบจอง)     [update 05-04-2559]  

ปิดหน้าต่างนี้