• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการการศึกษา โทร.0-2887-6834 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องสรัสสนันท์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อ “การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนและการสอบไล่ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต” ณ ห้องสรัสสนันท์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมี นายอุดม เฟื่องฟุ้ง ศาสตราจารย์พิเศษ หม่อมหลวงไกรฤกษ์ เกษมสันต์และนายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 • ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ณ ห้องศรุตา ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ เป็นผู้เปิดการเสวนา
  ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดสัมมนาพนักงานเนติบัณฑิตยสภาในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” ณ ห้องศรุตา ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 โดยมีหม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้อำนวยการกองบริการ เป็นผู้เปิดการเสวนา
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
  สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณรัษฎาพร หรือ คุณชาญวิทย์ โทร.0-2887-6836 (คลิกดูรายละเอียด)
 • วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันปรีดี ประจำปี 2559 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
  วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันปรีดี ประจำปี 2559 นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มดอกไม้สักการะอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เนื่องในงานวันปรีดี ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีกรรมการเนติบัณฑิตยสภาและพนักงานเนติบัณฑิตยสภาร่วมในพิธีด้วย
 • ศึกษาดูงานห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา นางสุจิตรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับ Miss Latsamy sisamut หัวหน้าแผนกแผนการและการร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสศึกษาดูงานในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการและหัวหน้าแผนกร่วมให้การต้อนรับ
  ศึกษาดูงานห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา นางสุจิตรา สำราญสุข ผู้อำนวยการกองกลาง ให้การต้อนรับ Miss Latsamy sisamut หัวหน้าแผนกแผนการและการร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันยุติธรรมแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะในโอกาสศึกษาดูงานในการจัดห้องสมุด ณ ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ชั้น 3 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยมีผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองบริการและหัวหน้าแผนกร่วมให้การต้อนรับ
 • เปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำหลักสูตรการอบรมกฎหมายปกครอง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  เปิดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง นายปุณณพัฒน์ มหาลี้ตระกูล ผู้อำนวยการโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำหลักสูตรการอบรมกฎหมายปกครอง ณ ห้องบรรยายรพีพัฒนศักดิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  เปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ Professor Charles Irish ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่ง University of Wisconsin-Madison เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยายกรมหลวง-ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
  ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษีอากรแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีนายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ Professor Charles Irish ศาสตราจารย์ด้านกฎหมายแห่ง University of Wisconsin-Madison เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องบรรยายกรมหลวง-ราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสอบไล่ โทร.0-2887-6835 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 405
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกทะเบียนนักศึกษา โทร.0-2887-6833 หรือ 0-2887-6801-7 ต่อ 403
 • ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา
  ระบบให้บริการออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)” สำหรับสมาชิกเนติบัณฑิตยสภา

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปากเปล่า ครั้งที่ 2 สมัยที่ 68 ปีการศึกษา 2558 (คลิก)    [update  24-05-2559]  

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จัดบรรยายพิเศษ โครงการบรรยายทบทวนวิชากฎหมาย ภาค 1 สมัยที่ 69  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559  (จำนวนจำกัด)  (คลิก)      [update  17-05-2559]  

 สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เรื่อง รับสมัครทุนสงเคราะห์การศึกษาของเนติบัณฑิตยสภา และทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปี 2559 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2559 ขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกบริการการศึกษา ชั้น4 อาคารเนติบัณฑิตยสภา (คลิก)     [update  13-05-2559]  

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ.2559 -2563)  ด้วยเนติบัณฑิตยสภาจะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการเนติบัณฑิตยสภาชุดใหม่ (พ.ศ. 2559-2563) โดยจะส่งบัตรเลือกตั้งให้สามัญสมาชิกในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จะถือสถานะประเภทของสามัญสมาชิก ณ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559... (คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด)    [update  22-04-2559]  

แผนกตำราและคำบรรยาย เปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 69 ปีการศึกษา 2559  (คลิกดาวน์โหลดใบจอง)     [update 05-04-2559]  

ปิดหน้าต่างนี้