• สัมมนาอาจารย์ผู้สอนและผู้ตรวจข้อสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการตรวจข้อสอบ” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
  สัมมนาอาจารย์ผู้สอนและผู้ตรวจข้อสอบข้อเขียนความรู้ชั้นเนติบัณฑิต นายดิเรก อิงคนินันท์ นายกเนติบัณฑิตยสภา กล่าวเปิดการสัมมนาเรื่อง “ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและการตรวจข้อสอบ” ณ ห้องบรรยายกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6814, 0-2887-6801-7 ต่อ 106
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6814, 0-2887-6801-7 ต่อ 106
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6816, 0-2887-6801-7 ต่อ 111
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา 0-2887-6816, 0-2887-6801-7 ต่อ 111
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบรรณารักษ์และห้องสมุด 0-2887-6830, 0-2887-6801-7 ต่อ 301
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบรรณารักษ์และห้องสมุด 0-2887-6830, 0-2887-6801-7 ต่อ 301
 • สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6836, 0-2887-6801-7 ต่อ 406
  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกบริการการศึกษา 0-2887-6836, 0-2887-6801-7 ต่อ 406

ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

The Thai Bar Logo

ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา จะปิดให้บริการเพื่อเช็คสต็อคหนังสือตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 - 30 เมษายน 2557 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป    [ update 29-03-2557]

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาปิดบริการเพื่อปรับปรุงปูพื้นห้องสมุดใหม่ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2557 (คลิก)   [ update 19-03-2557]

แผนกตำราและคำบรรยาย แจ้งกำหนดการเปิดรับจองหนังสือรวมคำบรรยาย ภาค 1 สมัยที่ 67 ปีการศึกษา 2557  ดังนี้ 
  1. เปิดรับจองส่งผ่านทางไปรษณีย์ วันที่  1  พฤษภาคม  2557 ปิดรับจองวันที่  31  พฤษภาคม  2557 
  2. เปิดรับจองที่แผนกตำราและคำบรรยาย วันที่  19  พฤษภาคม  2557  ปิดรับจองวันที่  6  มิถุนายน  2557
 
 สามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่เมนูดาวน์โหลดบนเว็บไซต์  หรือ (คลิก)  [update 07-03-2557]

ปิดหน้าต่างนี้